h

Verkiezingen

30 juni 2011

Hoekstra benoemd tot wethouder

Wethouder Hoekstra

Fractievoorzitter Arnout Hoekstra is op woensdag 29 juni 2011 door de gemeenteraad van Vlaardingen benoemd tot wethouder. Hij is daarmee de eerste SP-wethouder in Vlaardingen, en de jongste wethouder in Vlaardingen ooit. Wethouder Hoekstra heeft in zijn portefeuille onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, sport, burgerparticipatie en archeologie. Raadslid Alke van Marsbergen zal het fractievoorzitterschap overnemen. Na de zomer zal Frank Hoogervorst worden geïnstalleerd als kersvers SP-raadslid. (foto's: Irene Hoekstra)

Lees verder
28 juni 2011

SP stapt in Vlaardings college

De SP zal samen met PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP een nieuw college vormen. Deze partijen hebben overeenstemming gevonden over de politieke koers voor Vlaardingen en de samenstelling van een nieuw college. Arnout Hoekstra zal namens de SP worden benoemd tot wethouder.

Lees verder
10 juni 2011

Conclusie informateur

Piet Boekhoud(www.vlaardingen.nl)Informateur Piet Boekhoud heeft geconcludeerd dat een nieuw college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen kan bestaan uit de fracties van PvdA, Groen Links, CDA, SP, D66 en CU/SGP. Dit college steunt op een werkbare meerderheid van 19 zetels in de gemeenteraad.

Lees verder
18 mei 2011

Raadsbesluit voor informateur gewenst

De fracties die vorige week besloten een externe informateur aan te stellen willen een formele informatieopdracht van de raad. Via een initiatiefraadsvoorstel en een extra raadsvergadering willen de indieners de burgemeester de opdracht geven om een informateur te zoeken: ‘Er is een informateur nodig om de huidige impasse te doorbreken. Wij realiseren ons daarbij ook dat een informateur namens de raad een sterker mandaat heeft dan een informateur namens een aantal individuele partijen.’, aldus de indieners.

Lees verder
10 mei 2011

Vlaardingen zoekt informateur

Een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Vlaardingen is maandagavond tot de conclusie gekomen dat er een externe informateur moet komen om de politieke impasse te doorbreken. Zij hopen op korte termijn iemand bereid te vinden om de coalitiemogelijkheden te onderzoeken.

Lees verder
3 mei 2011

Voorstel voor benoemen informateur

Om de patstelling in de politieke situatie in Vlaardingen te doorbreken stellen de fractievoorzitters van de PvdA, GroenLinks, CDA (waarnemend fractievoorzitter), SP, D66 en ChristenUnie/SGP na goed en constructief overleg voor om een informateur te benoemen.

Lees verder
21 april 2011

D66, GroenLinks, SP en PvdA nemen initiatief tot nieuw college

De partijen D66, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid willen het initiatief nemen om samen met andere partijen te komen tot een stabiel college voor Vlaardingen. Een dergelijk college zal bij de realisering van haar programma het vastgestelde bezuinigingsbedrag van € 17 miljoen als uitgangspunt nemen. Wat ons betreft gaat het echter niet alleen om bezuinigen, maar ook om investeren:

Lees verder
3 maart 2011

Provinciale Staten 2011: SP weer in de lift

De SP in Vlaardingen zit weer terug in de lift. Die conclusie trekt SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra uit de verkiezingsuitslag van 2 maart voor de Provinciale Staten: ‘Wij zijn niet meer de grootste partij als bij de vorige verkiezingen in 2007, dat hadden we ook niet verwacht. Als we echter kijken naar het verlies met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, en de stijging met de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010 zien we dat we weer op de weg naar boven zijn.’

Lees verder
21 februari 2011

De Bakker in Vlaardingen: 'Linksom voor een socialere provincie en land'

Op koopavond was statenlid Eva de Bakker op bezoek in Vlaardingen om met inwoners te praten over de verkiezingen van 2 maart. 'Je kan stemmen voor Provinciale Staten, die op hun beurt de Eerste Kamer kiezen,' zei De Bakker. 'Om de asociale plannen van de rechtse gedoogregering tegen te houden, is je stem uitbrengen dus erg belangrijk. Met een stem op de SP kun je de bezuinigen stoppen, een socialere provincie krijgen en de PvdA links houden!'

Lees verder
10 februari 2011

SP-Statenlid Eva de Bakker bezoekt Vlaardingen

Eva de Bakker
Kandidaat-Statenlid Eva de Bakker komt naar Vlaardingen. Op vrijdagavond 18 februari is zij samen met leden van de SP-afdeling Vlaardingen te vinden op het Veerplein. De Bakker gaat daar met de mensen in gesprek over de komende Provinciale Statenverkiezingen: ‘Op woensdag 2 maart zijn er hele belangrijke verkiezingen. Deze verkiezingen worden een test voor het kabinet-Rutte, en wat ons betreft een pro-test!’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier