h

Verkiezingen

18 februari 2013

Interview met SP wethouder Arnout Hoekstra

Hoekstra en Poppe

SP'ers Truus van Vugt en Remi Poppe gaan in de komende maanden een groot aantal bekende en onbekende lokale SP'ers aan u voorstellen door middel van een interview.
Zij stellen vragen over waarom mensen bij de SP zijn gekomen, wat ze doen binnen de SP en natuurlijk wat willen ze bereiken!
De aftrap is gegeven en niemand minder dan onze wethouder Arnout Hoekstra bijt de spits af.

Lees verder
4 september 2012

SP Vlaardingen op campange

De verkiezingen komen eraan en dat betekend natuurlijk een verkiezingsstrijd op straat.
Waar de SP het hele jaar door op straat te vinden is komen nu ook de andere partijen de straat op om stemmen te winnen voor de verkiezingen.
Hetzelfde gebeurt in Vlaardingen waar de SP afdeling druk bezig is met campagne voeren.
Sp fiets

Lees verder
2 juli 2012

SP naar 19e SP congres

Congres
Afgelopen zaterdag 30 juni zijn we met 7 SP-ers naar het 19e congres in Den Bosch geweest waar de motie van wijzigingen 2 van het verkiezingsprogramma ‘Nieuw vertrouwen’ behandeld werd.
Voorzitter Hans Stolk heeft een verslag geschreven van de dag.

Lees verder
20 juni 2012

SP Vlaardingen op het Loggersfestival

De SP afdeling Vlaardingen stond zaterdag 16 juni op het Loggersfestival, de afdeling was aanwezig met een hoop leden en zelfs met een heuse suikerspinmachine.
Kraam

Lees verder
25 november 2011

Hoe het debat aan te gaan met lafbekken

In januari van dit jaar heeft het vorige college besloten een forensisch onderzoek te starten, dit nadat voormalig wethouder middelen( ten Have) het vermoeden had dat er tussen de gemeente, voetbalvereniging Mozaïek en het bestuur van de stichting Mozaïek een aantal dubieuze contracten waren aangegaan. Het PvdA raadslid Zekeriya Arslan zou bij het tot stand komen van deze contracten ‘zijn macht als raadslid hebben misbruikt’. Onlangs hebben de fractievoorzitters van alle politieke partijen de uitkomsten van dit onderzoek mogen inzien en er bleek van machtsmisbruik geen sprake te zijn. Wij hebben wel kunnen concluderen dat er in dit dossier een aantal fouten gemaakt zijn, maar deze waren allemaal te wijten aan een gebrekkige communicatie binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente Vlaardingen.

Lees verder
30 juni 2011

Hoekstra benoemd tot wethouder

Wethouder Hoekstra

Fractievoorzitter Arnout Hoekstra is op woensdag 29 juni 2011 door de gemeenteraad van Vlaardingen benoemd tot wethouder. Hij is daarmee de eerste SP-wethouder in Vlaardingen, en de jongste wethouder in Vlaardingen ooit. Wethouder Hoekstra heeft in zijn portefeuille onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, sport, burgerparticipatie en archeologie. Raadslid Alke van Marsbergen zal het fractievoorzitterschap overnemen. Na de zomer zal Frank Hoogervorst worden geïnstalleerd als kersvers SP-raadslid. (foto's: Irene Hoekstra)

Lees verder
28 juni 2011

SP stapt in Vlaardings college

De SP zal samen met PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP een nieuw college vormen. Deze partijen hebben overeenstemming gevonden over de politieke koers voor Vlaardingen en de samenstelling van een nieuw college. Arnout Hoekstra zal namens de SP worden benoemd tot wethouder.

Lees verder
10 juni 2011

Conclusie informateur

Piet Boekhoud(www.vlaardingen.nl)Informateur Piet Boekhoud heeft geconcludeerd dat een nieuw college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen kan bestaan uit de fracties van PvdA, Groen Links, CDA, SP, D66 en CU/SGP. Dit college steunt op een werkbare meerderheid van 19 zetels in de gemeenteraad.

Lees verder
18 mei 2011

Raadsbesluit voor informateur gewenst

De fracties die vorige week besloten een externe informateur aan te stellen willen een formele informatieopdracht van de raad. Via een initiatiefraadsvoorstel en een extra raadsvergadering willen de indieners de burgemeester de opdracht geven om een informateur te zoeken: ‘Er is een informateur nodig om de huidige impasse te doorbreken. Wij realiseren ons daarbij ook dat een informateur namens de raad een sterker mandaat heeft dan een informateur namens een aantal individuele partijen.’, aldus de indieners.

Lees verder
10 mei 2011

Vlaardingen zoekt informateur

Een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Vlaardingen is maandagavond tot de conclusie gekomen dat er een externe informateur moet komen om de politieke impasse te doorbreken. Zij hopen op korte termijn iemand bereid te vinden om de coalitiemogelijkheden te onderzoeken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier