h

PSP/SP neemt niet deel aan vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

19 oktober 1981

PSP/SP neemt niet deel aan vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

De gemeenteraad van Vlaardingen wil meer invloed hebben op de benoeming van de nieuwe burgemeester dan thans mogelijk is.

Zoals bekend is de burgemeesterspost van Vlaardingen per 1 januari 1982 vacant. Zoals dit in de jaren zeventig in enkele grote gemeenten is gebeurd bij de benoeming van een nieuwe burgemeester wil ook de gemeenteraad van Vlaardingen een vertrouwenscommissie uit de raad benoemen. Nadat deze commissie gesprekken met kandidaat burgemeesters heeft gevoerd, wil ze een voordracht voor een nieuwe burgemeester bij de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. N. Vrolijk, indienen.

De. gemeenteraad vindt ook dat mr. Vrolijk sollicitanten voor het Vlaardingse burgemeesterschap moet verzoeken contact op te nemen met de vertrouwenscommissie.

Deze commissie zal bestaan uit de fractievoorzitters van PvdA, CDA, WD, D''66 en SGP/GPV. De PSP/SPzal om principiële redenen niet aan de vertrouwenscommissie deelnemen. Op het ogenblik mogen gemeenteraadsleden alleen maar een profielschets voor een te noemen burgemeester indienen.

Reactie toevoegen

U bent hier