h

Raad ruziet verder

2 juli 1987

Raad ruziet verder

Remi Poppe
De Vlaardingse gemeenteraad heeft gisteravond opnieuw enkele uren besteed aan bekvechten. Aanleiding was een interpellatie van de Socialistiese Partij over het intrekken van de meerjarenbegroting in juni. Alleen met haarkloverijen, spitsvondigheden en soms ordinair schelden slaagde de PvdA/WD/CDA-coalitie erin die aanval van Remi Poppe te pareren.

Poppes interpellatie leidde vrijwel direct tot een nieuwe ruzie binnen de onder een slecht gesternte geboren coalitie. Poppe, die wilde weten hoe een meerjarenbegroting die niet in de raad is behandeld toch als leidraad voor het collegebeleid kan dienen, wist George Neijssel (VVD) op te zetten tegen John Ranshuijsen (PvdA). Neijssel zou van een collegelid hebben gehoord dat de PvdA in juni uit rancune handelde. Ranshuijsen tartte de liberaal de naam te noemen van de wethouder, die deze zware beschuldiging had geuit. „Dat zeg ik niet", zei Neijssel.

George Neijssel
VVD-fractievoorzitter George Neijssel

De VVD-fractievoorzitter verklaarde dat de meerjarenbegroting vorige maand werd ingetrokken, omdat de kans groot was dat anders het college was gevallen. „En dat konden we Vlaardingen niet voor de tweede keer aandoen". Volgens Neijssel was de PvdA de schuld van alles: de PvdA-fractie had het ook niet kunnen zetten dat hun eigen wethouders Maarleveld en Goudriaan akkoord waren gegaan met een verhoging van de sporttarieven. Tegen dat punt uit de meerjarenbegroting leven bij de PvdA grote bezwaren.

Chris van Roon
CDA-wethouder Chris van Roon (financiën)

Ondertussen nam Poppe geen genoegen met de antwoorden van CDA-wethouder Chris van Roon, die tenslotte wanhopig uitriep dat Vlaardingers die niet begrijpen waar een meerjarenbegroting eigenlijk voor dient, bij hem om de kamer persoonlijk uitleg kunnen krijgen. „Wat u ook zegt, ik kan er geen touw aan vastknopen", hield Poppe vol. Eerder op de avond ging het er al even onverkwikkelijk aan toe, toen Bas Goudriaan Poppes fractiegenoten voor 'paladijnen' uitmaakte. „Die paladijnen werken anders keihard, en dat kan ik van u niet zeggen", kaatste de SP-fractieleider. Waarop Goudriaan koeltjes informeerde waarom de raadsleden van de SP dan zo vaak bij commissievergaderingen ontbreken. „Want ik moet regelmatig constateren dat u het werk, waar u voor betaald wordt, niet doet". Even tevoren was Poppes in de haven afgemeerde plezierbootje door Neijssel 'een stuk oud roest' genoemd.

Ook Poppes fractiegenoot Arnold van Wezel kon zich gisteravond gekrenkt voelen. Toen Van Wezel op zeker moment het woord vroeg, kon burgemeester Fred van Lier zich de naam van het raadslid niet herinneren. „Zegt u het maar, meneer, eh...". „Van Wezel", hielp iemand in de raadszaal.

Zie ook:

U bent hier