h

Gifbelt amper afgedekt

24 februari 1988

Gifbelt amper afgedekt

De beschermende maatregelen bij de stortplaats voor gifgrond, bij Windmill aan de Maassluissedijk, zijn volstrekt onvoldoende. Het depot wordt slechts afgeschermd door wat lage struiken en de gestorte grond is niet afgedekt, zodat giftige stoffen met het regenwater in de grond verdwijnen. Bovendien kunnen particulieren er vrij gemakkelijk clandestien afval dumpen, wat ook gebeurt: hier en daar liggen bergen vuil en puin die beslist niet van 'officiële' gifbelten afkomstig zijn.

Een onverantwoordelijke toestand, concludeert de Socialistiese Partij, die een kijkje heeft genomen in het depot. De SP ging tot dat onderzoek over, nadat de gemeenteraad begin deze maand besloot de met lood vervuilde grond uit De Put bij de Windmill te storten. Omdat de raad niet stond te juichen bij dit gezeul met gifgrond, beloofden burgemeester en wethouders afdoende voorzorgsmaatregelen. Maar daarvan heeft de SP in de praktijk niets ontdekt. „Wij voelen ons bedrogen", schrijft SP-voorman Remi Poppe aan B en W.

Het spijt Poppe dat zijn partij, zij het schoorvoetend, akkoord is gegaan met de stort van de grond uit De Put dat is de bouwlokatie in Vlaardinger-Ambacht, nabij Plein Emaus, waar bejaardenwoningen moeten verrijzen. Er was haast bij het afvoeren van de gifgrond, omdat anders het bouwplan ernstige vertraging zou oplopen. „Nu staan we voor voldongen feiten", aldus Poppe, die er in schriftelijke vragen op aandringt dat B en W alsnog beschermende maatregelen treffen op het depot.

U bent hier