h

Koranlessen in de Pijpelaar

5 april 1988

Koranlessen in de Pijpelaar

„De bezuinigingen zijn democratisch aanvaard, maar er moet een hernieuwde, open discussie komen over de uitvoering ervan." Tijdens de woensdag 30 maart gehouden gemeenteraadsvergadering hield het raadslid Poppe (SP) een uitvoerige interpelatie naar aanleiding van het verdwijnen van de beheerdersfunktie uit buurthuis de Pijpelaar. Hij verweet het college misbruik van macht, omdat het het voortbestaan van de beheerdersfunktie koppelt aan de vestiging van een migrantenorganisatie in het gebouw. De organisatie zoekt een ruimte voor Koranlessen en een gebedsruimte.

Er is een ruimte beschikbaar in het buurthuis, maar de organisatie stelt als eis dat de ruimte door niemand anders betreden mag worden. Daarop struikelde men in de onderhandelingen. Het multifunktionele centrum staat voor iedereen open. Volgens Poppe verlangt het college van het buurthuis dat het tegen de statuten ingaat die het college zelf goedkeurde. In de statuten zou staan dat de ruimte niet verhuurd mag worden aan politieke partijen, kerken en religieuze instellingen.

„Daarbij blijft er van een multi-funktioneel centrum niets over als iedereen een „apart hokkie" wil hebben", was Poppe verder van mening. Hij verweet het college een laag bij de grondse politiek te voeren door de mensen in de wijk tegen elkaar uit te spelen. Wethouder Maarleveld was het hiermee niet eens. Hij herhaalde nog eens hoe het besluitvormingsproces dat tot het ontslag van beheerder Holleman leidde was verlopen. Hij verweet de SP niet eerder deel te hebben genomen aan de discussies over de bezuinigingen in de sociaal-culturele sector. „Door verhuur van ruimte aan een migrantenorganisatie is geprobeerd om geld naar de VOP te sluizen," zei Maarleveld.

Onderverhuur van een deel van het multifunktionele centrum zou volgens Maarleveld wel kunnen, omdat het gebouw een deel buurthuis en een deel centrale accommodatie zou omvatten. De laatste zou wel aan derden onderverhuurd mogen worden. Na nog wat heen en weer gepraat, waarbij Poppe de mening ventileerde dat de gemeente via de gebedsruimte een religieuze instelling wilde subsidieren en de heren elkaar over en weer verweten een „grauwsluier" aan te leggen, diende Poppe een motie in, waarin hij het college voorstelde de eisen ten aanzien van het handhaven van een beheerdersfunktie in het buurthuis „De Pijpelaar" in te trekken en de discussie opnieuw te openen. De motie werd, met slechts stemmen voor van klein links, afgewezen.

U bent hier