h

Ministerie stelt SP in gelijk: Bewoners ASHVB moeten geld terugkrijgen

18 augustus 1988

Ministerie stelt SP in gelijk: Bewoners ASHVB moeten geld terugkrijgen

Bewoners van ouderenwoningen in De Wouthof en Drieën-Huysen moeten alsnog de servicekosten terugkrijgen, die zij van 1979 tot en met 1983 teveel betaalden. Die eis zal de Socialistiese Partij stellen in de eerstkomende vergadering van het bestuur van de Algemene Stichting tot Huisvesting en Verzorging van Bejaarden (ASHVB). Als de servicekosten worden terugbetaald, hoeven de ouderen niet bang te zijn dat het ministerie teveel verstrekte huursubsidie terugvordert.

Meer dan zes maanden heeft het geduurd, voor de SP van het ministerie van volkshuisvesting een bevestiging kreeg van haar verhaal, dat de ASHVB servicekosten kan terugbetalen zonder nadelige gevolgen voor de bewoners.

De huurcommissie stelde in november 1987, dat de bejaardenstichting de bewoners van Wouthof en Drieën-Huysen tussen 1979 en 1984 teveel servicekosten in rekening had gebracht. In sommige gevallen liepen die bedragen op tot meer dan 5000 gulden. De SP eiste dat dat geld zou worden terugbetaald. De stichting weigerde.

Een argument van de inmiddels buiten dienst gestelde directeur G.J. Verburg bracht het bestuur van de stichting ertoe niet tot terugbetaling over te gaan. Als de ASHVB de servicekosten terug-betaalde, zei Verburg, zou het ministerie van volkshuisvesting op haar beurt de huursubsidie terugvragen, die aan bewoners is verstrekt. De bewoners zouden van die operatie niets wijzer worden, beweerde de directeur. Hij schreef het bestuur, dat de stichting per bewoner 2128 gulden zou moeten terugbetalen, terwijl het ministerie 2340 gulden aan huursubsidie zou opeisen.

SP'ers, die bij het ministerie na-vraag deden, kregen echter te horen dat huursubsidie, die meer dan vijfjaar geleden is verstrekt, niet wordt teruggevorderd. Zij vertelden dat aan het bestuur van de bejaardenstichting, maar dat was niet onder de indruk. „Zorg eerst maar, dat jullie die uitspraak zwart op wit krijgen", zei het bestuur. Dat heeft de SP inmiddels gedaan. Een brief van de directeur-generaal van de volkshuisvesting bevestigt de lezing van de SP. „De meerderheid van het bestuur heeft zich uit gemakzucht neergelegd bij het advies van de directeur", concluderen de SP'ers Bertie Vugts en Joke Fial nu. Zij vinden het 'schandelijk', dat het bestuur de belangen van de bejaarde bewoners niet naar behoren heeft behartigd.

Een bewoonster van De Wouthof, mevrouw C. Vermaat, probeert de stichting via het kantongerecht te dwingen om de servicekosten terug te betalen. Haar advocaat, mr. Peter van Leeuwen, verwacht in september een beschikking van de kantonrechter. Hij heeft berekend dat de ASHVB van 1979 tot 1987, alleen al in De Wouthof, 1,3 miljoen gulden teveel aan servicekosten heeft geïncasseerd.

U bent hier