h

SP klaagt politie aan

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
22 september 1988

SP klaagt politie aan

De raadsman van de Socialistiese Partij, mr. Jan de .Wit, heeft bij de officier van justitie een klacht ingediend over het optreden van de Vlaardingse politie in de zaak-Van Wezel. „De beschuldiging van diefstal of heling heeft het raadslid Arnold van Wezel in naam en goede eer aangetast", schrijft mr. De Wit in een brief aan de officier. De advocaat zet grote vraagtekens bij de objectiviteit van hoofdinspecteur Ruud Meijer, die het onderzoek naar het verdwijnen van geheime politiestukken leidt. Hij heeft de officier gevraagd de Vlaardingse politie het onderzoek uit handen te nemen en dat onderzoek over te dragen aan de rijksrecherche.

Kinderen brachten SP-raadslid Van Wezel kort voor diens vakantie een stapel vertrouwelijk papieren; processen-verbaal en dagrapporten van de politie. Die hadden zij gevonden op het terrein aan de Delftseveerweg, waar slopers korte metten hadden gemaakt met het oude politiebureau. Van Wezel hield de stukken in huis en stelde na de vakantie schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. „Is de politie bij de verhuizing naar de Westlandseweg niet wat slordig te werk gegaan", wilde hij weten.

Dat Arnold van Wezel zich, door de stukken geruime tijd te bewaren, schuldig zou hebben gemaakt aan heling is volgens mr. De Wit onzin. Hoofdinspecteur Meijer trok die conclusie wel meteen, toen hij de schriftelijke vragen van het raadslid onder ogen kreeg. „Van heling is alleen sprake, als de 'heler' op persoonlijk voordeel uit is. En daar is in dit geval geen sprake van", aldus De Wit.

Dat hoofdinspecteur Meijer al in het openbaar heeft gezegd dat de stukken gestolen moeten zijn, duidt volgens de advocaat van de SP eens te meer op vooringenomenheid. „De beschuldiging van diefstal is op niets gestoeld", meent De Wit. „Ik moet de conclusie trekken dat de politie probeert de aandacht af te leiden van de fouten die zij zelf heeft gemaakt", schrijft de advocaat aan de officier.

De SP wijdt in haar partijblad Tribune, dat binnenkort verschijnt, een commentaar aan de zaak-Van Wezel. „Als je iets vindt, ben je een dief", is de conclusie van de SP-commentator, die hoofdinspecteur Meijer in zijristuk betitelt als 'de plaatselijke koddebeier'.

U bent hier