h

Forse kritiek op verkeersbeleid in Vlaardingen

12 november 1990

Forse kritiek op verkeersbeleid in Vlaardingen

De oppositie in Vlaardingen (SP, VVD, SGP/RPF/GPV en Groen Links) keuren het verkeersbeleid van CDA-wethouder mevrouw Van Ardenne af. Dit bleek vrijdagmiddag bij de stemming op onderdelen van de begroting.

A. P. Zonne (VVD) stelde dat de wethouder zo onbevretiigend reageerde op gestelde vragen en aangedragen suggesties, dat hij daarin geen beleid kon ontdekken. De SGP/RPF/GPV deelde dit standpunt. De SP keurde de hele begroting af, terwijl Groen Links met veel onderdelen grote moeite had.

De coalitiepartijen namen slechts enkele van de ingediende amendementen en moties over. Het SGP/RPF/GPV-voorstel om de tarieven voor familiegraven niet te verhogen, werd verworpen. D66-wethouder Van der Steen vond het argument dat omliggende gemeenten goedkoper waren onjuist. „Bij een derde of vierde bijzetting is Vlaardingen veel goedkoper". M. den Hollander (SGP/RPF/GPV) benadrukte dat dit in Vlaardingen slechts zelden voorkomt en dat dit dus geen reden kon zijn om het tarief met 9,8 procent te verhogen.

Desgevraagd gaven vertegenwoordigers van vrijwel alle fracties aan dat de begrotingsvergaderingen, in tegenstelling tot vorige jaren, over het algemeen een zeer slaapverwekkend karakter hadden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier