h

Rel in Vlaardingen over Voorjaarsnota

12 mei 1995

Rel in Vlaardingen over Voorjaarsnota

Niet-collegepartijen verlaten ontstemd de raadszaal

De Vlaardingse fracties van de Socialistische Partij, de SGP/RPF/GPV, GroenLinks, VV2000 en Burger Belangen hebben gisteren de raadsvergadering verlaten, omdat het college van burgemeester en wethouders bij de behandeling van de Voorjaarsnota niet inhoudelijk op de aangedragen suggesties en vragen wilde ingaan. De burgemeester liet de vergadering normaal doorgaan, waarna de discussie vervroegd werd voltooid. De onroerende-zaakbelasting (ozb) gaat nu met 30 procent in drie jaar tijd omhoog.

Uiteindelijk namen de overgebleven collegepartijen (CDA, VVD, D66 en PvdA) unaniem het enige overgebleven amendement van henzelf aan en werd de Voorjaarsnota zonder tegenstemmers, een dag eerder dan gepland, aangenomen.

n hun bijdrage aan de discussie hadden alle niet-collegepartijen ervoor gepleit om de onroerende-zaakbelasting (ozb) niet met 30 procent in drie jaar tijd te verhogen. Bovendien wilden zij de burgers niet al te zeer opzadelen met de gevolgen van het volgens hen slechte beleid uit het verleden. Suggesties om de bezuinigingen te beperken of te voorkomen, werden volgens deze partijen niet serieus door het college behandeld. 

Ordevoorstel 

Hierop trokken de niet-collegepartijen hun ingediende moties en amendementen weer in en deed de SP, mede namens de andere fracties, het ordevoorstel om de Voorjaarsnota direct in stemming te brengen, omdat verder discussiëren geen enkele zin zou hebben. Dit ordevoorstel werd echter door de collegepartijen verworpen, waarna de Socialistische Partij met zeven raadsleden, de SGP/RPF/GPV met drie leden, GroenLinks en VV2000 met elk twee leden en de eenmansfractie van Burger Belangen de raadszaal verlieten. In de koffiekamer wachtten zij het verdere verloop van de gebeurtenissen af. 

SGP/RPF/GPV-fractievoorzitter M. W. Lensvelt liet in een eerste reactie weten dat hij ,,bedroefd en aangeslagen" was door de gebeurtenissen. ,,Als dit de nieuwe cultuur is van het college, dan vrees ik het ergste. Men wil wel praten met allerlei organisaties en instellingen, maar de inbreng van vijftien raadsleden wordt absoluut niet serieus genomen. De burgemeester had volgens mij beter de vergadering kunnen schorsen om de beide "partijen" weer bij elkaar in de raadszaal te krijgen. Op deze manier kun je niet met de raad omgaan, vind ik". 

Inkrimping 

Met het aannemen van de Voorjaarsnota krijgt de Vlaardingse burger te maken met flinke lastenverzwaringen. Bovendien wordt het gemeentelijke apparaat fors ingekrompen. Hoewel een principe-overeenkomst met de bonden is getekend om een vierdaagse werkweek in te voeren voor ambtenaren, zodat een vijftigtal arbeidsplaatsen wellicht behouden kan worden, werd deze overeenkomst niet in de discussie meegenomen, omdat de financiële doorrekening nog niet is voltooid.

Reactie toevoegen

U bent hier