h

Stop tweedeling zone 5329

9 september 2002

Stop tweedeling zone 5329

De SP afdelingen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn vandaag een actie gestart tegen de nieuwe indeling van de openbaar-vervoerzones in de regio. In de “getroffen gebieden”, zoals Schiedam- en Vlaardingen-Noord, Ommoord, Zevenkamp, De Esch en de Erasmus Universiteit worden pamfletten uitgedeeld en handtekeningen opgehaald. Ook bestaat de mogelijkheid om op de websites van de SP afdelingen “virtueel” te tekenen.

De SP vindt dat de argumenten van de Stadsregio Rotterdam en de RET rammelen aan alle kanten. De investeringen in het regionale openbaar vervoer, zoals de Beneluxlijn, zijn betaald met subsidies uit Den Haag en de gemeenten. De RET houdt daar zelfs geld aan over en het aantal reizigers zal toenemen. De tourniquets in de metro en de terugkeer van de conducteur op de tram zouden zichzelf moeten terugverdienen door het bestrijden van zwartrijden. Rotterdam vergelijken met Den Haag en Amsterdam pleit alleen maar voor aanpassing van de zones in die steden.

De angst voor bezuinigingen vanuit Den Haag is dan de enige overblijvende reden. Het antwoord op bezuinigingen is niet een prijsstijging, maar actie naar de minister en de Tweede Kamer. De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft inmiddels actie ondernomen. De fractie …

Ook de gemeenteraadsfracties in de drie steden hebben actie ondernomen. De wethouders verkeer en vervoer zijn gevraagd te tekenen tegen de aanpassing van de zonering. Daarnaast werden de vertegenwoordigers in de regioraad gevraagd zich ten stelligste te verzetten tegen aanpassing. Hen is verzocht te proberen de vertegenwoordigers uit de andere gemeenten te overtuigen van onzaligheid van de plannen.

De drie SP afdelingen hebben het initiatief genomen tot oprichting van het comité “Stop herzonering”. Tegenstanders van de nieuwe indeling zijn van harte uitgenodigd om zitting te nemen in het comité.

6-9-02:
De Stadsregio Rotterdam wil de zones van het openbaar vervoer aanpassen. Een lang gekoesterde wens van de RET gaat daarmee in vervulling. Uit angst voor bezuinigingen uit Den Haag moeten de reizigers meer gaan betalen. Voor het zover is moeten de Regioraad en minister De Boer (LPF) akkoord gaan met het onzalige plan. Kom daarom nu in actie tegen de nieuwe indeling van de zones en zet uw handtekening op de lijst.

Het openbaar vervoer in en rond Rotterdam moet meer geld gaan opbrengen. Daarom wil de Stadsregio Rotterdam de zonering aanpassen. De nieuwe indeling zou al in juli 2003 moeten ingaan. Reizen met het openbaar vervoer wordt dan duurder. Volgens het voorstel van de Stadsregio worden de zones 5300 Rotterdam-Centrum, 5311 Rotterdam-Oost en Capelle-Noord, 5319 Schiedam en 5329 Vlaardingen verkleind. Aan de oostkant van Rotterdam en in Vlaardingen-Noord en Schiedam-Noord komen er nieuwe zones bij.

Extra zone
Dat betekent dat reizigers naar Rotterdam-Centrum vanuit het noorden van Schiedam en Vlaardingen, het westen van Delfshaven en Schiemond en uit Ommoord/Zevenkamp extra moeten stempelen. De Stadsregio zegt dat de nieuwe zonering ongeveer 4,3 miljoen euro per jaar opbrengt. De Stadsregio rechtvaardigt de prijsstijging door te wijzen op investeringen in het regionale openbaar vervoer, zoals de nieuwe Beneluxlijn, de conducteur op de tram en de plaatsing van tourniquets. Voorts wordt gezegd dat de zone-indeling voortaan beter vergelijkbaar is met die van Amsterdam en Den Haag.

Reacties uit de regio
De betrokken gemeenten en deelgemeenten willen protesteren tegen de prijsverhoging door de RET. Schoenmakers, wethouder in Schiedam: “In Schiedam krijg je geen handen op elkaar voor dit plan. Lokale reisjes worden door deze maatregel opeens vijftig procent duurder en een ritje naar Rotterdam 33 procent.” Vlaardings wethouder Roijers: “Er wordt onderscheid gemaakt tussen Vlaardingers ten noorden en ten zuiden van de rijksweg. Waarom zouden wij dat moeten accepteren.”

Harreman, voorzitter van de deelraad Delfshaven: “In Dalfshaven zal de nieuwe zonering hard aankomen. Veel van onze inwoners hebben het niet breed, die zijn als eerste de dupe. Waarom wordt bij dit soort beslissingen altijd alleen naar geld gekeken en nooit naar mensen?” “Portefeuillehouder Verkeer Laan, uit Kralingen-Crooswijk: “Ik ben boos omdat de Stadsregio een willekeurige lijn op de zonekaart heeft getrokken, zonder de deelgemeente te raadplegen. De consequenties voor dit deel van de stad zijn niet gering. Studenten van de Erasmus Universiteit moeten een strip extra stempelen, de afgelegen woonwijk De Esch valt uit de zone.”

Wat vind de SP?
De argumenten van de Stadsregio Rotterdam en de RET rammelen aan alle kanten. De investeringen in het regionale openbaar vervoer, zoals de Beneluxlijn, zijn betaald met subsidies uit Den Haag en de gemeenten. De RET houdt daar zelfs geld aan over en het aantal reizigers zal toenemen. De tourniquets in de metro en de terugkeer van de conducteur op de tram zouden zichzelf moeten terugverdienen door het bestrijden van zwartrijden. Rotterdam vergelijken met Den Haag en Amsterdam pleit alleen maar voor aanpassing van de zones in die steden.

De angst voor bezuinigingen vanuit Den Haag is dan de enige overblijvende reden. Het antwoord op bezuinigingen is niet een prijsstijging, maar actie naar de minister en de Tweede Kamer. De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft inmiddels actie ondernomen De beurt is nu aan de RET en aan u! Zet uw handtekening en haal handtekeningen op bij uw buren, vrienden en familie.

U bent hier