h

Begroting 2002: Het College lijkt de Shell wel.

9 oktober 2002

Begroting 2002: Het College lijkt de Shell wel.

De begroting voor 2002 is weer ouderwets, tariefstijgingen en bezuinigen. De noodzaak daartoe is onduidelijk. Over vorig jaar is 6 miljoen “overschot” in de algemene reserves bijgeschreven. Ook in de voorjaarsnota was rooskleurigheid nog troef. Plots worden er “tegenvallers” vastgesteld die een tekort van ruim 4 miljoen opleveren.

Waarom dan paniek? De algemene reserves zijn er toch voor goede tijden en slechte tijden. Over twee jaar blijft er dan een overschot van 2 miljoen. Daarbij is het tekort voor de huidige begroting tenslotte ook nog maar een geraamd tekort. Bezuinigingen op belangrijke voorzieningen als personeel en tariefsverhogingen (graaien in de portemonnee van de bevolking) is altijd de makkelijkste oplossing. We moeten vaststellen dat dit College niet in staat is en nooit is geweest, om heldere keuzes te maken hoe met ons maatschappelijk geld om te gaan. Nu worden plotseling externe peperdure adviesbureaus zoveel mogelijk uitgebannen, besparing ruim een miljoen. Iets waar de SP al zolang we in de raad zitten voor pleit. Maar daar moet dan wel goed en deskundig gemeentelijk personeel tegenover staan, en juist op het personeel wil het College ook nog eens 2.1 miljoen bezuinigen. Dat kan niet anders dan ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening en de gemeentelijke organisatie. Kortom deze begroting kleed de publieke taken waar de gemeente voor verantwoordelijk is verder uit. Dat is onaanvaardbaar voor de SP. Met de verzelfstandiging (meer marktwerking) van de gemeentelijke reinigingsdienst, door samen gaan in Irado, zou de inzameling van huishoudelijk afval efficiënter en dus goedkoper worden. Mooi dat de tarieven volgens het College met maar liefst 10,9 % moeten stijgen! Hiermee wordt het principe dat deze publieke taak op basis van de werkelijke kosten (geen winstoogmerk) moet worden uitgevoerd kennelijk verlaten om gaten in de begroting te vullen. Het zelfde laken een pak voor de kosten van het bewoners-parkeren, daar wordt ook al een melkkoe van gemaakt met een verdubbeling van het tarief. Toen er 6 miljoen overschot was gingen de tarieven niet omlaag. Het College lijkt de Shell wel, de benzineprijzen gaan tenslotte ook altijd meer omhoog dan omlaag.

Plotseling hebben de college partijen zware kritiek op de begroting 2002, en daarmee op het functioneren van B&W. Dit zorgt voor schaamrood op de kaken (CDA), het minst solide van de afgelopen vier jaar (VVD), behoorlijk teleurstellend (PvdA). Wat is er toch zo plotseling aan de hand? Het kan haast niet anders zijn dan een verhoogde profileringdrang omdat er verkiezingen aankomen. Het CDA maakt het daarbij wel heel bond, voortaan mag de raad geen genoegen meer nemen met antwoorden als “dat komt later”en “u hoort nader van ons”.

Daarmee wordt precies erkend waar het omgaat, de College partijen hebben erg veel genoegen genomen. De SP fractie heeft niet alleen veel vragen maar ook veel voostellen voor het komende begrotingsjaar. Een ding staat vast, deze begroting deugd niet en daarvoor zijn de College partijen verantwoordelijk!

Martin Kappers
Fractie voorzitter SP

U bent hier