h

Vragen over afvalstoffenheffing Eneco

24 februari 2003

Vragen over afvalstoffenheffing Eneco

Onlangs viel bij veel mensen de gecombineerde OZB, afvalstoffen heffing en rioolrecht rekening op de mat. In het verleden werd de afvalstoffenheffing geïnd door Eneco en zal in 2003 geïnd gaan worden door de gemeente. Op dit moment krijgen wij veel klachten dat de inning door de gemeente wel gebeurd via bovengenoemde gecombineerde rekening, maar dat het maandbedrag van Eneco niet verlaagd is.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen
Vlaardingen, 24 februari 2003
Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: afvalstoffenheffing

Geacht college,
Onlangs viel bij veel mensen de gecombineerde OZB, afvalstoffen heffing en rioolrecht rekening op de mat. In het verleden werd de afvalstoffenheffing geïnd door Eneco en zal in 2003 geïnd gaan worden door de gemeente. Op dit moment krijgen wij veel klachten dat de inning door de gemeente wel gebeurd via bovengenoemde gecombineerde rekening, maar dat het maandbedrag van Eneco niet verlaagd is.

Naar aanleiding van de klachten hebben wij de volgende vragen.
1. Is het juist dat het maandbedrag van Eneco niet verlaagd is?
2. Zijn er afspraken met Eneco gemaakt omtrent de inning tijdens de overgang van Eneco naar de gemeente?
3. Zo ja, hoe gaat het teveel betaalde aan Eneco terugbetaald worden?
4. Zo niet, bent u met ons van mening dat indien dit bij de jaarlijkse afrekening plaatsvind dit een oneigenlijk gebruik is van geld dat de Vlaardingse burger toebehoort?
5. Bent u met ons van mening dat het met name voor de lagere inkomens erg moeilijk is de afvalstoffenhandeling dubbel te betalen?
6. Bent u bereid te bewerkstelligen dat Eneco de inning van de afvalstoffenheffing met onmiddelijke ingang stopzet en de reeds teveel betaalde afvalstoffenheffing terugbetaald?
7. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn bent u dan bereid te bewerkstelligen dat Eneco over de teveel betaalde heffingen de wettelijke rente betaal?
8. Kunt u ons aangeven op welk termijn dit bedrag aan de burger zal worden terugbetaald?

Met vriendelijke groet
Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier