h

Kerstactie: 23 december startsein voor volkspetitie Stop de sloper, renoveer goedkoper!

23 december 2003

Kerstactie: 23 december startsein voor volkspetitie Stop de sloper, renoveer goedkoper!

Het Bewonerscomité Babberspolder-Oost, de SP en ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, voerden geheel in kerstsfeer actie tegen de sloop van 1400 betaalbare huurwoningen in de BPO. Geëist wordt het stopzetten van de sloopplannen, een haal-baarheidsonderzoek naar renovatie, bestrijding van de wachttijden en een openbaar debat met de gemeente, Waterweg Wonen, bewonersorganisaties en deskundigen.

Kerstactie

Voor één van de tientallen dichtgespijkerde portieken aan de v. Hogendorplaan staat een kerststal. In de kerststal staan demonstratief “drie wijzen uit het Oosten” van de Babberspolder, mét hen een koe en een paard. Verderop staat een groep van een tiental jongeren en wijkbewoners met grote blokkwasten in de hand. Nog geen vier minuten later staat de tekst “Stop de sloper, renoveer goedkoper” met grote witte letters over de hele lengte van de gevel. Bij twee lange tafels halen kerstmannen handtekeningen op bij voorbij-gangers.

Door de geplande sloop is er voor de Vlaardingse woningzoekenden, geen plaats meer in de “herberg”; zij zullen elders een huis moeten zoeken, grotendeels buiten Vlaardingen. Door het bouwen van dure koopwoningen is voor de jeugd en mensen met een minimuminkomen, weinig toekomst in Vlaardingen. Wachttijden zijn nu al langer dan 3 jaar en deze zullen drastisch stijgen als gezinnen uit sloopwijken voorrang krijgen op de woningmarkt.

Niet alleen door sloop zullen er de komende jaren duizenden betaalbare huurwoningen verdwijnen; ook is WaWo begonnen met de verkoop van zo’n 1200 betaalbare huurwoningen uit bestaand bezit. Jongeren, AOW-ers, alleenstaanden: in Vlaardingen is binnenkort geen plaats meer voor ze, tenzij ze het geld hebben om een woning te kopen.

Door Arnout Hoekstra, actieleider en ROOD-voorzitter

U bent hier