h

Rampenbestrijding

8 december 2003

Rampenbestrijding

Geacht college,
Zoals u weet hebben wij al eens uitgebreide schriftelijke vragen aan u gesteld over met name de beoefening van rampenbestrijding.
Met uw antwoorden waren wij niet zo content, en stelden daarom ook nog vervolg vragen. Er is sindsdien wel een en ander gedaan en veranderd, mede naar aanleiding van een ernstige calamiteit bij VOPAK. Toch blijft bij ons de vraag zeuren over uw antwoorden indertijd op onze vragen over de "ambtelijke oefeningen". Daarom waren wij wat verrast door een toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Remkes. (VVD) .
Wij verzoeken u daarom uw commentaar op zijn toespraak te geven..

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 8 december 2003

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Rampenbestrijding

Geacht college,
Zoals u weet hebben wij al eens uitgebreide schriftelijke vragen aan u gesteld over met name de beoefening van rampenbestrijding.
Met uw antwoorden waren wij niet zo content, en stelden daarom ook nog vervolg vragen. Er is sindsdien wel een en ander gedaan en veranderd, mede naar aanleiding van een ernstige calamiteit bij VOPAK. Toch blijft bij ons de vraag zeuren over uw antwoorden indertijd op onze vragen over de "ambtelijke oefeningen". Daarom waren wij wat verrast door een toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Remkes. (VVD) .
Wij verzoeken u daarom uw commentaar op zijn toespraak te geven, en dan met name op het deel; "Bij het analyseren van met name de bestuurlijke oefeningen blijkt dat deze eigenlijk meer cursussen in rampenbestrijding zijn dan simulaties van een werkelijkheid waar deelnemers hun
taken en verantwoordelijkheden toetsen, waarin ze geconfronteerd worden met de vragen als: wat zou jij nu doen; maak een keuze; neem een beslissing waar je voor verantwoordelijk zal worden gehouden. En wat de inspectie ook opmerkte was dat de meldkamers wel als "middel" bij de oefening werden betrokken - ze gaven allerlei berichten door - maar dat de meldkamers zelf niet geoefend werden en dat de mensen daar dus ook niet voorbereid worden op echte rampen. Oefenen, dames en heren, is een integraal onderdeel van de voorbereiding op rampenbestrijding,
en rampenbestrijding is iets dat de samenwerking en afstemming van alle disciplines vereist". Zoals u ziet komen deze opmerkingen van de minister aardig overeen met onze kritiek zoals verwoord in onze vragen en vervolgvragen uit september 2001.
Daarom verzoeken wij u een reactie te geven op de visie van de Minister zoals in bijgevoegde speech is uitgesproken.

Namens de SP fractie,

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier