h

De “HOOPJES” puin van het college

15 januari 2004

De “HOOPJES” puin van het college

Al geruime tijd is het college van B&W bezig geweest met een nieuw hondenbeleid. Dit hondenbeleid moet de overlast van de hoopjes poep op straat tegengaan. Met veel bombarie werd de eerste hondenpoephalte door mevr.v. Es (VVD) geopend; men kon daar zakjes pakken en de neergelegde “hoop” opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde bak.

Dit is dus zonde van al het geld geweest, omdat de zakjes wel werden weggehaald maar de “hoopjes” waren en zijn nog steeds ruimrokend aanwezig. Het college heeft ondanks het mislukken van de hondenhalte ook uitlaat- en losloopgebieden aangewezen voor de eigenaar en hond.Ook hier is niet echt over nagedacht!!!!!!

Men wijst losloopgebieden aan die liggen langs een fietspad of een grote weg; de eigenaar van de hond zal dus nooit een stokje of balletje kunnen gooien, want óf (is al 2x gebeurt) de hond loopt een fietser omver met alle gevolgen van dien, óf de hond rent onder een auto.Dit is voor de SP-fractie een reden om een kijkje te gaan nemen bij een uitlaat-loslooplocatie waar een onveilige situaties is ontstaan, en inmiddels zijn er een aantal kritische vragen aan het college gesteld n.a.v. dit “puinhoopjes”beleid, zoals “Hoe heeft het college deze uitlaat/losloopgebieden uitgezocht? Door welke “deskundige” zijn deze plekken op de kaart gezet? Is er ter plekke gekeken naar de ligging, veiligheid, afstand t.o.v. fietspaden?

Volgens de Vlaardingse hondenbezitters heeft het college ook niet genoeg gedaan aan het verstrekken van informatie over het hoe en waar van de losloop/uitlaatgebieden, terwijl de meeste hondenbezitters toch heel makkelijk te achterhalen zijn via de belastingdienst vanVlaardingen. Met deze gegevens had het college de honden-belastingbetaler uit kunnen nodigen voor een inspraakavond, met als afsluiter een duidelijke kaart met alle gewenste gegevens. Ook hier heeft de SP-fractie een aantal vragen over gesteld aan B&W.

De overlast aan de hondenpoep op straat moet worden aangepakt, het is ook voor de
SP zeer onwenselijk dat er mensen zijn die hun honden op kinderspeelplaatsen en op de stoep laten poepen, maar het mag nooit zo zijn dat om van de “Hoopjes”ellende af te komen er mensen van hun fiets vallen door loslopende honden, of dat er een hond onder een auto loopt omdat het college gewoon met een natte vinger werkt en niet van plan is verder te kijken dan hun neus lang is. We zijn benieuwd naar de antwoorden van B&W.

Ingrid Wijker, gemeenteraadslid SP

Zie ook:

U bent hier