h

Hobbytuincomplex Holy-Noord

12 januari 2004

Hobbytuincomplex Holy-Noord

De tuinders van het hobbytuinencomplex hebben de slag met het college van B&W om gewoon te kunnen blijven tuinieren, gewonnen. Uit antwoorden op de SP-vragen en bijgevoegde beleidsnotitie blijkt echter dat er zaken gewoon blindelings worden overgenomen door B&W, zonder dat men zich bijv. afvraagt hoe het complex er uit zal gaan zien, als niet-verhuurde tuinen gewoon braak blijven liggen.

Zo blijft men er ook bij dat er een handhavingsprobleem is terwijl er elders in de antwoorden op de SP-vragen wordt erkend dat de obbytuinhuurders blijk gegeven hebben het complex te kunnen beheren.

De beleidsnotitie met als titel “Hobbytuinen Indische Buurt”, kan volgens de SP niet van toepassing zijn op het Hobbytuincomplex Holy-Noord, omdat het college op eerdere vragen schrijft: “Uit eigen waarneming en ook uit gesprekken met de betrokken tuinders is ons inmiddels gebleken dat de situatie op het complex niet vergelijkbaar moet worden geacht met die op het complex in de Indische Buurt”. Kortom, er klopt dus niet veel van waar de dames en heren wethouders en ambtenaren mee “bezig” zijn. Reden genoeg voor de SP-fractie om te eisen dat de notitie besproken gaat worden in de Gemeenteraad en tot het wederom stellen van een aantal kritische vragen.

Annemarie Kervezee

U bent hier