h

A.E.D; automatische externe defibrilatie-apparatuur

5 mei 2005

A.E.D; automatische externe defibrilatie-apparatuur

Al vele jaren zijn hart en vaatziekte een van de grootste doodsoorzaken in het land.In de loop van jaren is hier een steeds betere hulpverlening voor op gang gekomen. In het begin waren er methodes ontwikkeld die in de praktijk weinig effect hadden.De ontwikkelingen bleven onder druk van de noodzaak mensen te redden die met deze ziekte te maken kregen, ook bij verdrinkingen of andere levensbedreigende omstandigheden doorgaan. De reanimatie door middel van hartmassage en beademing werd steeds verder ontwikkeld en bruikbaar gemaakt voor getrainde leken.Veel mensen namen deel aan de reanimatiecursussen om zodoende hun medemens te helpen als dat nodig is. Helaas doen politici daar niet aan mee.

De techniek staat echter niet stil en ontwikkelde nieuwe methodes om het fibrilleren van het hart tegen te gaan door middel van defibrilleren zoals dat op de ambulances wordt gedaan. Het fibrilleren van het hart is een onregelmatige werking van het hart en als daar niet snel op wordt gereageerd heeft het meestal de dood tot gevolg. Het A.E.D. apparaat werd ontwikkeld en kan gebruikt worden door getrainde leken. Dit apparaat geeft na plaatsing op het lichaam precies aan hoe te handelen, waardoor mogelijk vele levens kunnen worden gered. De fractie van de SP zag de noodzaak in van plaatsing van deze apparatuur in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, om te beginnen in de overheidsgebouwen. Op verzoek van onze fractie worden er dit jaar in vier overheidsgebouwen A.E.D. apparatuur geplaatst, volgend jaar volgen er meerdere gebouwen. Het zwembad en de brandweer zijn reeds voorzien, de politie nog niet.

Wij hopen dat ook de winkels en bedrijven de noodzaak van deze apparaten inzien en tot plaatsing in verschillende gedeeltes van de stad over gaan, omdat de gemeentelijke gebouwen in de weekeinden gesloten zijn.

Huug Paalvast,
Fractielid SP Vlaardingen

U bent hier