h

Schriftelijke vragen over sloopbonussen

26 augustus 2005

Schriftelijke vragen over sloopbonussen

Naar aanleiding van enkele nieuwsberichten omtrent de bonussen die er betaald worden aan de directeuren van woningcorporaties bij het slopen van de bereikbare woningen heeft de SP enkele vragen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: sloopbonussen.

Geacht College;

Naar aanleiding van enkele nieuwsberichten omtrent de bonussen die er betaald worden aan de directeuren van woningcorporaties bij het slopen van de bereikbare woningen heeft de SP de volgende vragen..
1 Kan het college aangeven of er bij Waterweg wonen en Samenwerking ook sprake is van een sloopbonus?
2 Wat is op dit moment het salaris zonder bonus van de directie Waterweg Wonen en Samenwerking?
3 Is er sprake van een sloopbonus,kan het college ons aangeven wat deze bedraagt? En hoe dit berekend wordt?
4 Is het college nu anders gaan kijken als het gaat om de aanvragen voor sloopvergunningen?
Zo ja,Hoe kijkt het college er nu tegen aan?zo nee,was het college op de hoogte van deze vorm van bonussen?
5 Is de sloopbonus mogelijke een verklaring voor het feit dat de woningen in bijv de schrijversbuurt zo vroeg gesloopt zijn? En dat dit nu ook gebeurt in de Babberspolder?
6 Vroegtijdige sloop heeft als gevolg langdurige kaalslag, mocht de bonus een reden zijn tot vroegtijdige sloop, hoe denkt het college hierover? En wat gaat het college hier aan doen?

Fractie SP
Ingrid Wijker

U bent hier