h

Stop het nieuwe zorgstelsel: ACTIE NOODREM!

1 oktober 2005

Stop het nieuwe zorgstelsel: ACTIE NOODREM!

Actie noodrem
De Algemene Beschouwingen zijn achter de rug. Gezien de vele reacties en het groot aantal nieuwe leden dat zich heeft aangemeld, is het allemaal redelijk verlopen. Eén ding heeft het debat duidelijk gemaakt: Het kabinet wil door met het nieuwe, asociale, bureaucratische zorgstelsel van Hoogervorst. Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.

Iedereen, arm of rijk, gaat dezelfde hoge premie betalen. Veel mensen moeten een zorgtoeslag aanvragen, wat enorme bureaucratie met zich meebrengt. De no-claim regeling maakt dat zieke mensen gaan betalen voor de teruggave aan gezonde mensen. Veel noodzakelijke zorg zit in de aanvullende verzekering, waarvoor mensen geweigerd kunnen worden.

Zorgverzekeraars gaan op de stoel van de arts zitten. Zo komt het voor dat mensen niet de behandeling vergoed krijgen die de arts nodig vindt. Wil je naar het ziekenhuis om de hoek, dan moet je misschien bijbetalen omdat je verzekeraar er geen contract mee heeft. Het is een veel te ingewikkeld, bureaucratisch en niet sociaal stelsel!

Daarom zijn we door heel het land de actie NOODREM gestart.

We willen de Vlaardingse bevolking de gelegenheid geven om aan de noodrem te trekken, en dat willen we doen door de mensen een petitie/protestkaart te laten ondertekenen. Het plan is om dit te doen door op de weekmarkten en voor de ingang van het ziekenhuis te gaan staan om deze kaarten te laten ondertekenen.

En daarbij hebben we ook jouw hulp nodig,
Zou je één of meerdere keren mee willen helpen met deze actie? Ik heb een overzichtje gemaakt van mogelijke data en tijden op de verschillende lokaties. Ik zou graag van je willen horen of en wanneer je mee zou willen helpen.

Woensdag 5 oktober 2005 10:00-13:00uur – Weekmarkt Veerplein
Donderdag 6 oktober 2005 10:00-13:00uur – Weekmarkt de Loper
Vrijdag 7 oktober 2005 17:00-18:00uur – Bezoekuur Vlietland
Zaterdag 8 oktober 2005 13:00-16:00uur – Weekmarkt Veerplein
Maandag 10 oktober 2005 17:00-18:00uur – Bezoekuur Vlietland
Dinsdag 11 oktober 2005 18:30-19:30uur – Bezoekuur Vlietland
Woensdag12 oktober 2005 13:00-16:00uur – Weekmarkt Veerplein
Donderdag 13 oktober 2005 10:00-13:00uur – Weekmarkt de Loper
Vrijdag 14 oktober 2005 17:00-18:00uur – Bezoekuur Vlietland
Zaterdag 15 oktober 2005 10:00-13:00uur – Weekmarkt Veerplein

Met vriendelijke groet,

Arnout Hoekstra
Voorzitter SP Vlaardingen
06 489 31 881 – arnout@tomaatnet.nl
Arnout Hoekstra

U bent hier