h

Gifstort Shell: Retour afzender

26 november 2005

Gifstort Shell: Retour afzender

Stort van Troost

Jarenlang heeft Shell chemisch afval vlak naast een prachtig natuurgebied laten storten. Al 30 jaar weigert ze de troep op te ruimen en inmiddels lekt de vervuiling door naar het grondwater.

De SP afdeling Vlaardingen staat deze maand op de straat om actie kaarten uit te delen. De ondertekende kaarten gaan naar staatssecretaris van Geel en de directie van Shell. De SP voegt daar een zakje vervuilde grond van de Stort van Troost bij en zorgt er zo voor dat de vervuiling retour afzender gaat.

Vanaf 1965 heeft de firma Troost chemisch afval gestort in de polder Stededijk (in de volksmond bekend als de “Stort van Troost”) aan de rand van nationaal park De Biesbosch. Troost (thans Troost Pernis Groep BV.) was toen en is nu, een van de vaste onderaannemers van Shell. Via zijn eigen huisaannemer heeft Shell in de jaren zeventig naar schatting 200.000 ton met onder andere olie, calciumhydroxide, katalysatorafval, kwik en silicagel houdende vervuilde grond laten storten. Dat was ook toen volgens de vergunning niet toegestaan. De SP heeft sinds 1999 via ludieke protesten Shell er op gewezen dat het onaanvaardbaar is dat zij haar eigen troep niet opruimt. Tot op heden is er nog steeds niet gestart met de sanering.

Stort van Troost

Staatssecretaris Van Geel van Milieu erkent de urgentie van de situatie, maar heeft tot nu toe geen extra geld beschikbaar gesteld voor sanering van de stort. Ook wij vinden dat de vervuiler moet betalen voor het opruimen van zijn eigen troep, maar nu noch Shell, noch Troost, noch Van Geel iets doen aan deze chemische dump terwijl het gif inmiddels het bodemwater inlekt, vinden wij het tijd om aktie te ondernemen!

Shell heeft een jaaromzet van 250 miljard euro, met een winst van rond de 20 miljard euro, terwijl het saneren van de Stort van Troost ongeveer 12 miljoen euro kost. Toch blijft Shell weigeren te betalen en laat zien dat haar “maatschappelijk verantwoord ondernemen” slechts bij woorden blijft. Omdat de overheid en Shell er tot op heden niet in slagen om de stort te laten saneren heeft de SP besloten het zelf te doen en u kunt helpen!

Stort van troost

De SP stand kunt u nog gedurende de hele maand november en december op straat tegen komen.

U kunt ook via internet in actie komen:

Stuur een e-mail aan de directie van Shell
Stuur een e-mail naar staatssecretaris Van Geel

Open brief aan Shell Nederland over sanering van de stort van Troost

U bent hier