h

Remi Poppe reageert op interview met Corrie Kortleven

16 december 2005

Remi Poppe reageert op interview met Corrie Kortleven

De SP raadsfractie noemde het achterstallig onderhoud aan de Montal woningen werkelijk schandalig. We zijn blij dat Corry Kortleven dat nu in het interview overneemt. Alleen zit Groenlinks al 4 jaar in het college, hadden ze dus eerder naar de SP moeten luisteren'. Ook Remi Poppe kon het niet laten te reageren op het interview met Corry Kortleven en stuurde de volgende brief aan Groot Vlaardingen

Remi Poppe'Eerst bouwen, dan pas slopen'; kopte de voorpagina van Groot VLaardingen op 14 december.Een interview met Corry Kortleven, raadslid van GroenLinks. Goed bedoelde woorden over nog niet helemaal begrepen problemen in de volkshuisvesting. Maar winst is dat er eindelijk van meerdere kanten discussie ontstaat over de al maar stijgende nieuwe structurele woningnood.

De aanleiding voor het interview was een motie in de raad die het college verzoekt geen sloopvergunningen meer af te geven voordat op door sloop al ontstane kaalslag nieuwe woningen zijn gezet. Dat is mooi, omdat dit mogelijk de sloopplannen enigszins kan afremmen. Maar ook niet meer dan dat. Het is dus volstrekt onvoldoende om de woningnood tegen te gaan. Dat is het mankerende aan de gedachte achter het ‘eerst bouwen en dan pas slopen’ verhaal. Terecht merkt Corry Kortleven wel op dat bij herstructurering huurders die moeten wijken voor sloop voorrang hebben op andere woningzoekenden. Dat is nu precies wat de nieuwe woningnood aanwakkert. Samen met het feit natuurlijk, dat dit samengaat met een structurele vermindering van beschikbare betaalbare huurwoningen.

De afgelopen decennia zijn er gemiddeld 7000 betaalbare huurwoningen per jaar gesloopt, waarvan heel veel in het Rijnmond gebied. En ook als het slopen even moet wachten op meer nieuwbouw op bestaande kaalslag, zal het slopen vrijsnel weer een aanvang kunnen nemen.

Door nu eerst op de kaalslag nieuwbouw te realiseren, vooraleer door te gaan met slopen, zou volgens Kortleven de doorstroming weer opgang komen waardoor minder mensen Vlaardingen zouden moeten verlaten op zoek naar een woning. Met ‘doorstroming’zal bedoeld worden dat mensen uit betaalbare huurwoningen naar dure huur of koopwoningen zullen vertrekken en daardoor een betaalbare huurwoning vrijkomt voor lagere inkomens. Maar er is thans juist spraken van afbraak van de voorraad betaalbare huurwoningen. Dat is het probleem. De overgrote meerderheid van woningzoekenden, vaak jongeren met een laaginkomen, hebben dus niks aan ‘doorstroming’. Daarbij is het begrip ‘doorstromen’ verbonden aan het begrip ‘goedkoop scheefwonen’. Mensen die duur kunnen huren of kopen maar in ‘gewone’ huurwoning zitten, word daarmee bedoeld. Maar dat is lariekoek. Een van de argumenten achter de sloopplannen is juist dat de herstructureringswijk (zoals de Babberspolder-Oost) ‘eenzijdig’ door huurders met enkel lage inkomens is bewoond. Reden waarom betaalbare huurwoningen gesloopt zouden moeten worden om ruimte te maken voor dure koop en enkele dure huurwoningen. ‘Wijken voor de rijken’, word dat wel genoemd. Differentiëren noemen ze dat in het huisvestingsjargon. Maar dat gaat altijd ten koste van betaalbare huurwoningen, nooit anders om.

Ook met ‘eerst bouwen, dan pas slopen’ zal de voorraad betaalbare huurwoningen door sloop en verkoop dus verder blijven afnemen. Dit in tegenstelling tot de groep huurders die daarop is aangewezen, vooral jonge starters. De wachttijden zullen dus verder oplopen. Daarbij komt dat Rotterdam op grond van een compleet a-sociale wet een grote woningvoorraad voor lagere inkomens mag afsluiten, en de wijk Nieuw Crooswijk en Hordijkerveld nog wil slopen. Daarbij is er in Schiedam al ruig gesloopt, en hebben Vlaardingen en Maassluis nog lopende sloopplannen.

Credo zal moeten zijn; ‘eerst betaalbaar bouwen en niet slopen maar renoveren’. Een motie (SP) van die strekking is door de raad helaas afgewezen, ook door mevrouw Kortleven, jammer. Maar wat niet is kan nog komen. Er blijft hoop, nu de discussie over sloop en woningnood tot meerdere partijen in de gemeenteraad is door gedrongen. Nu nog de goede argumenten en de juiste gegevens. Dit is mijn inbreng daarin.

Remi Poppe

Voorzitter regionale SP Werkgroep volkshuisvesting
Voormalig Tweede Kamerlid en woordvoerder huisvesting

U bent hier