h

Schiftelijke vragen Hemel Hemstead en drijvende daken

13 december 2005

Schiftelijke vragen Hemel Hemstead en drijvende daken

Op grond van informatie uit de media zou het bij het ernstige ongeval in Engeland kunnen zijn gegaan om overdruk op een opslagtank met vast dak. Wij weten dat het beleid al jaren is gericht op het vervangen van vaste daken bij nieuwe investeringen door drijvende daken.
Dat stelt ons voor het dilemma de volgende vragen aan u te stellen, wetende dat er nog geen onderzoeksresultaten van Hemel Hemstead zijn.

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van orde. Hemel Hemstead

Geacht college,

U zult begrijpen dat veel inwoners van Rijnmond zich afvragen of "Hemel Hemstead" ook hier kan gebeuren.
Gezien de hoeveelheden opgeslagen brandbare vloeistoffen in ons gebied en de reeds opgetreden branden en explosies in het verleden, een logische vraag die ook naar onze mening dus bevestigend beantwoord kan worden.
Op grond van informatie uit de media zou het bij het ernstige ongeval in Engeland kunnen zijn gegaan om overdruk op een opslagtank met vast dak. Wij weten dat het beleid al jaren is gericht op het vervangen van vaste daken bij nieuwe investeringen door drijvende daken.
Dat stelt ons voor het dilemma de volgende vragen aan u te stellen, wetende dat er nog geen onderzoeksresultaten van Hemel Hemstead zijn,

1. Kent u het beleid om op termijn de vaste daken te vervangen door drijvende daken? Zo ja, kunt u inhoudelijk de raad daarover nader informeren?
2. Kunt u aangeven hoeveel opslagtanks met nog vaste daken er in gebruik zijn en welke vloeistoffen daarin nog worden opgeslagen?
3. Kunt u ons informeren of tanks met vaste daken en brandbare en explosieve inhoud nog staan op tankparken waar ook andere opslagtanks staan met drijvende daken en brandbare en explosieve inhoud?
4. Bent u bereid zich in te zetten, richting bevoegde gezag, om tanks met vaste daken, indien deze nog worden gebruikt, te verbieden om nog langer toe te passen als opslagruimte voor brandbare en explosieve stoffen?
5 Kunt u ons verzekeren dat bij op- en overslag van brandbare en explosieve stoffen ten alle tijden gebruik word gemaakt van dampretour systemen en daarop ook een adequaat toezicht word gehouden?

Met vriendelijke groet,

Fractie SP.
Ingrid Wijker

U bent hier