h

Zo kan het ook!

14 januari 2006

Zo kan het ook!

Op onze website doen we vaak verslag van ons verzet tegen sloop van betaalbare huurwoningen. Dat doen we niet voor niets. De woningnood is weer helemaal uit de hand aan het lopen. Nog goed te renoveren en te moderniseren woningen, worden, als het aan de gemeente en Waterweg Wonen massaal gesloopt. De SP is vóór renovatie ..en de praktijk bewijst de het kan!
Renovatie Roozendaal
Philipslaan, Roosendaal. Een voorbeeld van hoogwaardige renovatie

Er zijn al veel betaalbare huurwoningen verdwenen. En ondanks groot protest van huurders en woningzoekenden, en kritische waarschuwingen van deskundigen gaat de gemeente en Waterweg Wonen nog steeds onvermoeid verder met de uitvoering van de sloopplannen, tot ver in 2012. “Stoppen”, zeggen wij. Het is kapitaalverspilling en nergens voor nodig. Waterweg Wonen wil slopen omdat dit voor de ‘bedrijfsresultaten’ kennelijk winstgevender is. Na jarenlange verwaarlozing, terwijl de huurverhogingen steeds wel werden geïncasseerd, is bouwen voor de hogere inkomens van dure koopwoningen lucratiever, schijnt. Maar met sociale volkshuisvesting heeft dit beleid helemaal niets meer te maken. Terwijl de woningbouwcorporaties als Waterweg Wonen wel wettelijk verplicht zijn om de lagere inkomens te huisvesten. Waterweg Wonen en het college van PvdA, VVD, CDA en Groenlinks, trekken zich daarvan niets aan.

En het kan anders!

In Roosendaal was een soortgelijke wijk als in Vlaardingen de wijk Babberspolder-Oost. Waterweg Wonen en het gemeentebestuur hebben in 2000 besloten in de Babberspolder 1414 portiekflats te slopen. Volgens de plannen komen daar ongeveer driehonderd woningen minder voor terug. Daarmee verdwijnt dus een aanzienlijk deel betaalbare huurwoningen helemaal, en er komen dan ook nog dure koop en een paar dure huurwoningen voor terug. De argumenten? “Vlaardingen heeft 3000 goedkope huurwoningen te veel..”, echt waar dat is het gemeentelijke argument van het college van PvdA, VVD, CDA en Groenlinks. Andere gebruikte argumenten zijn; “..ze zijn niet meer van deze tijd..”, veel gebruikt door Waterweg Wonen, en ook wel “..er is behoefte aan meer wooncomfort..” (spreek uit dure koopwoningen) . En intussen zien we de wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning op lopen tot méér dan vijf jaar!! ..de mensen die de sloopwoningen moeten verlaten gaan immers voor op de woningmarkt. Toch gaat dit college door met slopen.

Op 5 december 2006 is er nog eens een sloopvergunning voor 174 woningen in de Babberspolder afgegeven. Het ‘Bewonerscomité Babberpolder-Oost’ verzet zich samen met de SP tegen deze sloop. Dit Bewonerscomité en de SP strijden tegen sloop en vóór renovatie. Dat dit duurder zou zijn dan nieuwbouw, ook een veelgebruikt argument, is echt kul. Daar zijn vele voorbeelden van. Eén van de duidelijkste voorbeelden is de renovatie van portiekflats (vrijwel identiek aan de flats in de Babberspolder-Oost) in Roosendaal. Ook deze flats zijn uit de jaren vijftig.

Wie zegt dat renoveren duurder is dan slopen? De kosten waren per woning € 43,472.-. De woningen kunnen weer veertig jaar mee. De huur is daarom maar met 4,5% gestegen naar € 330.-. De woningen zijn ook nog groter geworden, gemiddeld van 68 naar 73 vierkantemeter. Dit rendement werd behaald doordat de trappenhuizen bij de woningen zijn getrokken.

Ze zijn nu geschikt voor zowel kleine gezinnen als voor senioren. Het kan dus. Slopen is dus kapitaalverspilling en opjagen van de weer structurele woningnood. Juist alle cijfers van de laatste jaren wijzen er op dat de woningnood zich vooral onder de lage inkomens, jongeren, senioren, en alleenstaanden manifesteert.

Roozendaal
De voorkant van de flats met de trappenhuizen als extra kamer bij de woningen getrokken en de balkons zijn voor de woningen doorgetrokken zodat het ramen zemen ook geen probleem meer is.

Nationale Renovatie Prijs
Nationale Renovatie Prijs; Philipslaan, Roosendaal

U bent hier