h

Afvalheffing kan €30 lager

10 februari 2006

Afvalheffing kan €30 lager

De verkoop van aandelen van de AVR zal Vlaardingen op korte termijn een bedrag opleveren van ca. € 15,6 miljoen. De vraag werpt zich dan op voor welk doel dit bedrag moet worden aangewend. De SP-fractie vindt het voor de hand liggen, dat de opbrengst ten goede komt aan het doel waarvoor oorspronkelijk de aandelen zijn verworven, t.w. de afvalverwerking.

De SP-fractie heeft daarom een initiatief raadsvoorstel ingediend, om deze AVR miljoenen te beleggen, waarbij de rente van de opbrengst gebruikt wordt om de afvaltarieven te verlagen.

Berekeningen wijzen uit dat het voordeel per huishouden € 30 per jaar kan bedragen. Een aanzienlijk bedrag ter verlichting van de gemeentelijke lasten.

Het heeft de voorkeur van de SP-fractie om de opbrengst van de aandelen op een rekening bij een bank te zetten, waarbij concreet wordt gedacht aan de Triodos Bank. Door te sparen of te beleggen bij deze bank wordt een indirecte bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zonne- en windenergie, biologische landbouw en andere duurzame projecten. De tegoeden worden gebruikt voor de financiering van maatschappelijk verantwoorde initiatieven.

Initiatief-voorstel aan de gemeenteraad inzake de besteding van de opbrengst van de verkoop AVR aandelen

Vlaardingen, 9 februari 2006

Aan de gemeenteraad

Aanleiding
De verkoop van aandelen van de AVR zal Vlaardingen op korte termijn een bedrag opleveren van ca. € 15,6 miljoen. De vraag werpt zich dan op voor welk doel dit bedrag moet worden aangewend. De SP-fractie vindt het voor de hand liggen, dat de opbrengst ten goede komt aan het doel waarvoor oorspronkelijk de aandelen zijn verworven, t.w. de afvalverwerking.

Toelichting
In de jaren ’70/’80 ging het slecht met de AVR, zo slecht dat er zelfs een faillissement dreigde. Om uit dat financiële dal te komen heeft de AVR toen besloten aandelen uit te geven. Ook Vlaardingen werd in die tijd aandeelhouder van de AVR.

De investering van toen werd dus besteed om de afvalverwerking in stand te houden. Het is naar het oordeel van de SP-fractie daarom niet meer dan logisch om de opbrengst van de verkoop van de aandelen aan de afvalverwerking ten goede te laten komen. Met name denken wij aan het voegen van die opbrengst aan de afvalstoffenheffing. Op dit moment wordt immers jaarlijks het dividend van de AVR ook al in die zin gebruikt, met name voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima.

Globale financiële consequenties
De renteopbrengsten van € 15,7 miljoen bedragen ca. € 1 miljoen per jaar. Als dit bedrag ten goede wordt gebracht van de afvalstoffenheffing levert dit per huishouden jaarlijks een voordeel van op van ca. € 30,00.

Het heeft de voorkeur van de SP-fractie om de opbrengst van de aandelen op een rekening bij een bank te zetten, waarbij concreet wordt gedacht aan de Triodos Bank. Door te sparen of te beleggen bij deze bank wordt een indirecte bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van zonne- en windenergie, biologische landbouw en andere duurzame projecten. De tegoeden worden gebruikt voor de financiering van maatschappelijk verantwoorde initiatieven.

Voorstel
Gezien het voorgaande stellen wij u voor:
1. Een spaar- of beleggingsrekening te openen bij een bank, bij voorkeur de Triodos Bank, en de opbrengst van de verkoop van de AVR-aandelen op deze rekening te deponeren.
2. De jaarlijkse rente toe te voegen aan het gesloten circuit van de afvalverwerking.
3. De jaarlijkse tarieven per huishouden te verlagen met deze rente-opbrengst.

De Gemeenteraadsfractie van de SP,

M.J. Kappers
I.E. Wijker
H.A.Paalvast

U bent hier