h

Gentrification; Een betere wijk door inkomensdifferentiatie

28 februari 2006

Gentrification; Een betere wijk door inkomensdifferentiatie

'Gentrification', opwaardering van een woonwijk door vestiging nieuwe bewoners uit beter milieu, gebeurt alleen in lage inkomenswijken en nooit in de 'betere' wijken. Dus gevolg: nieuwe concentratie 'inkomenswijken', juist ook omdat de laatste bewoners met een wat beter inkomen zo door 'herstructurering' gescheiden worden van de lagere inkomens die naar de laatste betaalbare huurwijken verdwijnen.

De SP afdeling Vlaardingen is al jaren druk bezig tegen sloop van betaalbare huurwoningen en zet zich in voor renovatie.
En niet voor niets. De woningnood is de afgelopen jaren vanwege de sloop van betaalbare huurwoningen ernstig opgelopen tot al ruim 4 tot 5 jaar wachttijd voor woningzoekenden.

Bij dat verzet tegen sloop van de betaalbare huursector weten wij ons gesteund door wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van huisvesting.
Wilt u zich iets meer verdiepen in deze materie, klik dan op bij gaande artikelen van Merijn Oudenampsen en Hoogleraar Andre Thomsen.
Het artikel van Merijn Oudenampsen "Herstructurering en gentrification in de Indische Buurt", geeft inzicht in wat er momenteel in NL gaande is op het gebied van stadsvernieuwing.

Dat word in Engeland “Gentrification’ (opwaardering woonwijk door vestiging nieuwe bewoners uit beter milieu) genoemd. Gaat om meer 'differentiatie' van woonwijken, alleen in lage inkomenswijken nooit in de 'betere' wijken. Dus gevolg nieuwe concentratie 'inkomenswijken' juist ook omdat de laatste bewoners met een wat beter inkomen zo door 'herstructurering' gescheiden worden van de lagere inkomens die naar de laatste betaalbare huurwijken verdwijnen.

Precies wat we zien gebeuren in onze regio.Het rapport van Hoogleraar Andre Thomsen geeft een duidelijk beeld van de afbraak van de sociale huursector en de mankerende argumenten voor rigoureuze sloopplannen door woningbouwcorporaties.

'Herstructuering en gentrification in de Indische Buurt' - Merijn Oudenampsen
'Sloop en sloopmotieven' - André Thomsen

U bent hier