h

Illegale bouwwerken, hoe zit het ermee?

1 februari 2006

Illegale bouwwerken, hoe zit het ermee?

Onlangs ontving de SP fractie van de gemeente het blad 'Stadswerk in uitvoering'.
Daarin stuite de fractie op het volgende: “Het maakte ook in de gemeenteraad veel indruk dat Stadswerk zelf constateerde bij kleine bouwwerken de vergunningregels niet altijd voor de volle 100% te hebben toegepast. Dat is bijgesteld. Een fout toegeven is nooit erg. Steeds dezelfde fout maken is vreselijk. Stoppen met het maken van fouten is heerlijk.”

Deze passage deed de fractie teruggrijpen naar de art 36 vragen destijds door de SP over deze kwestie gesteld.

Met name het antwoord op vraag 3:
“Welke maatregelen gaat u nemen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen?”, als volgt luidend :
“Op basisvan deze inventarisatie vindt een analyse van het probleem plaats. Op basis daarvan worden maatregelen voorgesteld en getroffen om herhalingen van dit soort misverstanden te voorkomen. De inventarisatie, de analyse en de beschrijving van de maatregelen zullen voor het zomerreces afgerond zijn en aan de leden van de gemeenteraad voorgelegd worden.”

De SP fractie heeft vervolgvragen gesteld, en vraagt het college van burgemeester en wethouders of dit onderzoek al reeds is afgelopen, en zo ja, wanneer de gemeenteraad dit krijgt voorgelegd.


Schriftelijke vragen:
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 1 februari 2006

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: vervolgvragen illegale
brug

Geacht college,
Onlangs ontvingen wij van de gemeente “Stadswerk in uitvoering” nr 09 van december 2005. Daarin was o.a. het volgende te lezen: “Het maakte ook in de gemeenteraad veel indruk dat Stadswerk zelf constateerde bij kleine bouwwerken de vergunningregels niet altijd voor de volle 100% te hebben toegepast. Dat is bijgesteld. Een fout toegeven is nooit erg. Steeds dezelfde fout maken is vreselijk. Stoppen met het maken van fouten is heerlijk.”
Deze passage deed ons teruggrijpen naar de art 36 vragen destijds door de SP over deze kwestie gesteld.

Met name het antwoord op vraag 3 “Welke maatregelen gaat u nemen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen?”, als volgt luidend :
“Op basisvan deze inventarisatie vindt een analyse van het probleem plaats. Op basis daarvan worden maatregelen voorgesteld en getroffen om herhalingen van dit soort misverstanden te voorkomen. De inventarisatie, de analyse en de beschrijving van de maatregelen zullen voor het zomerreces afgerond zijn en aan de leden van de gemeenteraad voorgelegd worden.”

Bij tussenrapportage (RIB-2005-21-17) werd een eindrapportage rond oktober 2005 verwacht.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP fractie de volgende vragen:
1. Zijn bovengenoemde inventarisatie, analyse en beschrijving inmiddels daadwerkelijk afgerond?
2. Zo ja, op welke termijn worden zij aan de gemeenteraad voorgelegd?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP,

Martin Kappers
Fractievoorzitter

U bent hier