h

SP verheugd met woningnood erkenning college

15 februari 2006

SP verheugd met woningnood erkenning college

In de nota; ‘Starters op de woningmark’ geeft het college, op de valreep van de raadsperiode, toe dat over 2005 de wachttijden voor een betaalbare huurwoning tot 4 jaar is opgelopen. Hiermee word erkend dat onder verantwoordelijkheid van het PvdA, VVD, CDA en Groenlinks een nieuwe structurele woningnood is ontstaan. Tot nu toe verdedigde het college rigoureuze sloopplannen met het argument dat er 3000 betaalbare huurwoningen te veel zouden zijn. Dit argument is in de nieuwe nota niet meer terug te vinden.

Tijdens een ‘mini conferentie’ op het stadhuis, over huisvesting voor starters, sprak Remi Poppe over de gevolgen van het college beleid van de afgelopen jaren. Poppe was als deskundige (acht jaar woordvoerder huisvesting Tweede Kamer) door de SP fractie uitgenodigd.

Hij sprak schande van de voorstellen van het college om o.a. ‘woningen’ vanaf 30 m2 te gaan bouwen voor jonge starters. “Woningnood moeten we niet aanpakken door weer ‘kippenhokken’ te gaan bouwen” vond hij. Dat is aan de bevolking ook niet te verklaren omdat sloopplannen van bestaande betaalbare huurwoningen o.a. verdedigd worden met het argument dat ze te klein zijn, namelijk ‘maar’65 m2.

De aanwezige raadsleden kwamen met veel plannen. Bouwen van goedkope woningen in een industriewijk bij de VOP, een flat in de Babberspolder niet slopen, zelfs drijvende woningen in de Wilhelminahaven. Volgens Poppe ontbrak het de raadsleden aan inzicht en analyse van het nieuwe woningnood probleem.

Hij schetste wat naar zijn opvatting grotendeels de oorzaak is. Op basis van cijfers en gegevens uit het gemeentelijk Programma Stedelijke Vernieuwing (2005-20010) concludeerde hij dat; “ Tussen nu en 2010 er nog sloopplannen voor 1591 betaalbare huurwoningen bestaan. Daar tegen over staat nieuwbouw van 1579 dure huur en voornamelijk dure koopwoningen. Dus tussen nu en 2010 is de ontwikkeling van de woningvoorraad negatief. Tegelijkertijd zullen er door dit beleid circa 1720 betaalbare huurwoningen door sloop verdwijnen. Dit is een belangrijke bron van de huidige woningnood, zeker omdat ook in Rotterdam, Schiedam en Maassluis vele duizenden betaalbare huurwoningen verdwenen zijn en gaan verdwijnen door sloop, en in Rotterdam nog eens 20.000 woningen op slot gaan door de 120% minimumloon eis. (Rotterdam wet)”.

De woningnood zoals nu ook door het college erkend, zal dus niet moeten worden aangepakt met het bouwen van ‘kippenhokken’ of andere kunstgrepen, terwijl de woningen die er al staan, en waar nu juist grote vraag naar is, gelijktijdig worden gesloopt. Stop sloop en renoveer en bouw netto meer woningen, was de aanbeveling van Remi Poppe
De aanwezige raadsleden op de ‘mini – conferentie’ leken wel wat onder de indruk te zijn van deze analyse en aanpak van het probleem. Men sprak zelfs de waardering uit voor de SP bijdrage aan de conferentie.

U bent hier