h

Dioxineproblematiek hoger op de agenda

12 april 2006

Dioxineproblematiek hoger op de agenda

Op woensdag 12 april heeft een uitgebreide delegatie van melkveehouders en bewoners van het Lickebaert gebied tussen Vlaardingen en Maassluis gesproken met de Directeur - Generaal van Milieu, Drs. Hans van der Vlist.

Jeroen van de Kooij op zijn mooie melkveehouderij bedrijf. Jeroen was een van de leden van de delegatie.
Foto: Jeroen van de Kooij op zijn mooie melkveehouderij bedrijf. Jeroen was een van de leden van de delegatie.

Het was een goed overleg. De dioxine problematiek staat weer hoger op de agenda. Remi Poppe, adviseur van de melkveehouders en andere bewoners; 'Van der Vlist heeft het dioxine probleem hoog opgenomen. Hij zal met het ministerie van Landbouw overleggen om zo snel mogelijk te bezien of er een redelijke schadeloosstelling kan komen voor de melkveehouders vanwege het noodgedwongen op stal houden van hun vee, zoals vorig voorjaar enkele weken het geval was.

Verder is er toegezegd dat er indringend gekeken en gezocht gaat worden naar de mogelijke bronnen van de dioxine depositie die in het gebied is aangetroffen. We mogen nu verwachten dat er maatregelen zullen komen. Zoals het er nu naar uitziet zou er spraken kunnen zijn van een structurele dioxine vervuiling, die dan ook een structurele aanpak via bijvoorbeeld aanscherpen van milieuvergunningen, noodzakelijk maakt. Voor de directe volksgezondheid is nog geen echt risico. Het zijn de koeien die de hele dag gras eten en zodoende als 'stofzuiger' alle opgehoopte dioxine binnen krijgen. Daarom zijn de koeien dus een goede monitor om depositie van dioxine te meten. Dat is ook de reden waarom we er voor moeten zorgen dat de melkveehouders in dit mooie gebied kunnen blijven boeren. Daarmee was Van der Vlist het ook volledig eens.

De melkveehouders en bewoners van het gebied hebben weer iets meer vertrouwen in een daadwerkelijke aanpak van het probleem.

Momenteel loopt er een diepgaand onderzoek waarbij zowel gras al grondmonsters met een zekere regelmaat worden genomen.

De Voedsel en Waren Autoriteit, De Milieudienst Rijnmond en het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu doen dit onderzoek. Eind augustus word een rapportage verwacht. Eind juli al zullen we door Van der Vlist uitgenodigd worden voor een vervolg gesprek omdat hij dan meer inzicht heeft in de mogelijkheden van een schadeloosstelling en aanpak van deze ellendige dioxine affaire.'

U bent hier