h

SP beschouwing op het Coalitieakkoord 2006-2010

13 april 2006

SP beschouwing op het Coalitieakkoord 2006-2010

Vanavond is het coalitieakkoord aangeboden aan de raad, en zijn de wethouders geinstalleerd. De SP fractie reageerde bij monde van fractievoorzitter Hoekstra als volgt op het gepresenteerde akkoord:

"Dank u wel voorzitter,

Als eerste moeten we zeggen dat we wel slechtere, en meer dichtgespijkerde, collegeakkoorden hebben meegemaakt.

Zelfs vinden we redelijk wat terug van onze eigen standpunten die we, in de afgelopen jaren als oppositie, hebben ingebracht.
Wij zullen dat maar beschouwen als een, wat late, doch redelijk, positieve reactie van de coalitie partijen op onze volhardende oppositie in de vorige raadsperiode.

De titel roept als eerste een vraag op;
Er staat onder de titel; ‘De rem er af’.
De vraag over deze ondertitel is, of er dan de afgelopen periode spraken is geweest van beleid met ‘de rem er op’? En wat die rem dan wel is geweest. Het enige dat wij kunnen bedenken wat er af is is de VVD, die uit het college is verdwenen.
Word dat bedoeld? Zo nee; met welke rem er op heeft het vorige college dan zijn werk gedaan?

Met de strekking van de hoofdlijnen van het akkoord zijn wij als oppositiepartij niet eens zo echt ongelukkig.

Waarmee wij bedoelen dat er, ondanks het rechtse CDA karakter van het wat ‘linksere’ college door het afvallen van de VVD, toch een linkse meerderheid door de kiezers in de raad is gezet die wij dus regelmatig zullen aanspreken met voorstellen en moties om van dit akkoord echt iets voor onze stad en zijn bewoners te maken.

Noemde de nu kersverse wethouder Versluis, sprekende over de collegevorming het resultaat nog ‘dichtgespijkerd’, in de tekst zoals die nu voor ons ligt valt dat gelukkig nog mee.

Het gaat natuurlijk om de uitvoering in het komende beleid, daar zullen wij, denken we zo, de degens nog al eens over moeten kruisen.

Opvallend is dat we over sport weinig terug vinden, terwijl één van de collegepartijen vóór de verkiezingen nog riep dat sportvoorzieningen in de woonwijken moesten komen.

Daar zien we niets van terug.
Voor de nieuwe, en toch ook weer oude sportwethouder, vinden we niks terug in het akkoord. Krijgt deze wethouder een makkie?

Er komt één loket voor wonen, welzijn en zorg in alle wijken.
Dat vinden wij als opzet zo gesteld heel goed, maar wil dit zeggen dat ons standpunt zoals verwoord in ons verkiezingsprogramma, dat de gemeente weer verantwoordelijk moet worden voor de woonruimte verdeling al is overgenomen?
Dat zou mooi zijn, scheelt ons weer een initiatiefvoorstel.

De oplevering van nieuwbouw loopt achter bij het slopen van woningen hebben de opstellers van het akkoord ontdekt, waar hebben we meer gehoord dat er meer gesloopt dan gebouwd word. Juist uit onze eigen oppositie mond.
Dat er dus pas bij het opstellen van dit akkoord kennelijk is besloten dat sloopvergunningen pas worden afgegeven als er duidelijke bouwplannen met een strakke bouwplanning zijn, lijkt ons erg veel op het uitvoeren van herhaalde kritiek van de SP.
Wij zijn nog niet zo zeker, eerst zien dan geloven.

Nog dit jaar gaat het nieuwe college onderzoek doen naar de verhouding vraag en aanbod van woonruimte.
Dat is ook mooi, maar wel erg laat.
Dat kunnen we zeggen omdat het college uit de zelfde partijen bestaat, minus natuurlijk de kennelijke VVD rem op het beleid van het vorige college.
De vraag is of nu het jarenlang volgehouden adagium van het vorige college, dat er minstens 3000 goedkope huurwoningen te veel zouden zijn, van de baan is?
Wil dat zeggen dat als blijkt dat de behoefte aan betaalbare woningen groot is het slopen van pas 50 jaar oude betaalbare huurwoningen gestopt gaat worden?
Dat de sloop van ruim 2300 betaalbare huurwoningen tot 2015 heroverwogen zal gaan worden?
Dat hopen wij wel, anders kunnen we nu al zeggen dat dit deel van het akkoord een lege huls is.

En dan nog de gokhal in het voormalig V&D gebouw, daar zien we niets van terug.
Wel dat er een binnenstadsmanager zal worden benoemd.
Precies iets waarop wij niet zitten te wachten, daar is een wethouder voor verantwoordelijk.
Wat moeten we met een ‘binnenstadsmanager?
Maar die gokhal waartegen het CDA in de verkiezingscampagne met ons op een lijn zaten, heeft het CDA dat nu om de heer Oostrom aan een baan te helpen maar geslikt?

Dan wil dit college een HBO opleiding naar Vlaardingen halen.
Mooi maar waar denkt het college de studenten te huisvesten?
Toch niet in de kippenhokken van 30 vierkantemeter waar het vorige college op de valreep mee kwam aanzetten?
Trouwens word de toestroom van studenten ook meegenomen in het onderzoek naar vraag en aanbod van woonruimte?

Over milieu en veiligheid zijn wij qua strekking wel tevreden.
Kennelijk hebben onze herhaalde schriftelijke vragen over de veiligheid in ons gebied, tot wat laat nadenken aangezet.
Wij hebben altijd al aangezet tot striktere controle op milieuvergunningen en handhaving op onderhoud..
Maar de vraag is, wie gaat dat doen, dat is toch de taak van de Dienst Centaal Milieubeheer Rijnmond?

Aanpassen van de Algemeen Plaatselijke Verordening, ook mooi, kan daarin gelijk vrijstelling voor het opzetten van kleine standjes door niet commerciële organisaties als de SP geregeld worden.

Broekpolder groen, mooi.
Een buitenzwembad in de Broekpolder, lijkt ons goed idee, een buitenzwembad, schandelijk dat we dat niet meer hebben.
Maar waarom in de Broekpolder, waarom niet tussen Vlaardingen en Schiedam in?
Daar is ligt een voormalig sportpark met een kleine buitenbadvoorziening te verpieteren.

Daarom hebben wij maar gedacht meteen maar met de deur in het huis van het kersverse college te vallen met een motie.

Wij moeten het allemaal nog zien, de uitvoering van het akkoord, maar we zullen zoals altijd een positieve oppositie voeren. Wij hebben een beetje de indruk, gezien de linkse meerderheid in de raad, met mogelijk meer succes dan voorheen.
Oppositie wil dus ook zeggen dat we het college niet steunen omdat er een beter college had kunnen zitten met een progressiever akkoord dat zich niet verstopt achter aankondigingen van onderzoeken."

U bent hier