h

Uitnodiging bijeenkomst Platform Vlaardingen tegen Sloop & Woningnood

6 september 2006

Uitnodiging bijeenkomst Platform Vlaardingen tegen Sloop & Woningnood

Geachte mevrouw, heer,
beste mede huurder,

Begin juli zijn al een aantal huurders van woningen die op de slooplijst van Waterweg wonen staan bijeen geweest. Niet iedereen kon komen gezien het feit dat 3 juli heel kort voor de schoolvakantie was. Toch was het een goede bijeenkomst en is duidelijk geworden dat het Platform Tegen Sloop & Woningnood zeer in de behoefte aan onderling overleg in het tegengaan van sloopplannen voorziet. We willen daarom met de opzet en verdere ontwikkeling van het Platform Tegen Sloop & Woningnood stevig gaan doorpakken. De woningnood onder starters en lagere inkomens neemt nog steeds toe. Het gebrek aan betaalbare woonvoorzieningen door sloop (in de hele regio) is een van de oorzaken van een nieuwe woningnood.
Naast het feit dat het gaat om nog goede en betaalbare huurwoningen, die zeker door opknappen, groot onderhoud en zonodig door vernieuwingen aan de eisen van de tijd kunnen voldoen, gaat het om woningen en wijken waar mensen aan gehecht zijn.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat vele huurders in onder andere de wijk Babberspolder-Oost en Indische Buurt, naar tevredenheid woonden en velen, ondanks dat de woningen slecht onderhouden zijn, nog steeds wonen. Op de bijeenkomst op 3 juli bleek dat ook het geval te zijn in de andere wijken waar sloopplannen voor de komende jaren klaarliggen.

Intussen is er een afspraak gemaakt met de nieuwe wethouder voor volkshuisvesting Hans Versluijs. Met hem zullen we dan spreken over de sloopplannen van onze woningen en woningnood. Een datum is nog niet vastgesteld omdat Versluijs heel snel een eerste inventarisatie van een zojuist gestart onderzoek verwacht. Dat onderzoek is gericht op de oorzaken en aanpak van de woningnood onder starters. Het kan haast niet anders zijn dan uit dit onderzoek zal blijken dat sloop van nog goede en betaalbare huurwoningen een van de belangrijkste oorzaken van de nieuwe woningnood is.
Het gesprek met de wethouder zal nog in september kunnen plaatsvinden. Wij zullen hem duidelijk moeten maken waarom de sloopplannen van onze nog goede woningen heroverwogen dient te worden.

Daarom willen we op 12 september ter voorbereiding op het gesprek met de wethouder al uw argumenten tegen de sloopplannen van uw woning inventariseren en op een rij zetten.
Neem gerust buren of kennissen uit uw wijk mee!

Wij hopen op uw komst,
Hanneke Brinkman, Michael Tel, Remi Poppe

Voor afmeldingen kunt u bellen naar Michael, 06-20404024 of mtel@tomaatnet.nl

Uitnodiging
Wij nodigen u bij deze uit om aanwezig te zijn op de volgende bijeenkomst
dinsdag 12 september.
Plaats; Broekweg 76.
Tijd 20.00 uur

U bent hier