h

Vlaardingse deur weer wagenwijd open voor UMTS

27 september 2006

Vlaardingse deur weer wagenwijd open voor UMTS

Afgelopen donderdag meende de wethouder de SP motie over UMTS te kunnen afhandelen. De strekking van de motie is dat er niet zomaar toestemming wordt verleent aan het plaatsen van UMTS masten, zolang het onduidelijk is wat de gezondheidseffecten van de straling van UMTS op het menselijk lichaam zijn. De raad had zich vastgenageld aan de resultaten van het Zwitsers onderzoek. Nu deze er zijn is de wethouder van mening geen rede meer te zien om van het verlenen van toestemming tot het plaatsen van UMTS installaties af te zien.

Het onderzoek is grotendeels gefinancierd door grote telecom bedrijven die een zeer omvangrijk financieel belang hebben bij de positieve uitwerking van de onderzoeksresultaten. Het is dus vanzelfsprekend dat de conclusies, de onderzoeksvraag en de breedte van de onderzoeksvraagstelling met een korrel zout genomen mag worden. In ieder geval zolang er geen breed wetenschappelijk consensus is van instanties die er toe doen. En met instanties die er toe doen doel ik niet op organisaties als de VNG en de GGD.

Wel mogen we van de GGD zeggen dat zij op lokaal Vlaardings niveau het best gekwalificeerd zijn in het lezen van dit type onderzoeken, en het trekken van conclusies op basis van dit onderzoek.

Ik ben er dan ook een voorstander van om de conclusie van de GGD over te nemen;
“Er kunnen op basis van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan over de gezondheidseffecten op de langere termijn.”

Gezien deze conclusie is het volstrekt onverantwoordelijk om voor langere termijn UMST masten te plaatsen. Gezien het gegeven UMTS masten niet voor de korte termijn worden geplaatst snap ik ook niet dat een onderzoek met enkel resultaten over de effecten op de korte termijn een vrijbrief kan zijn om een UMTS masten voor de lange termijn te plaatsen.

Van één sigaret ga je niet dood, maar na jaren lang roken kunnen er wel degelijk complicaties optreden, die in veel gevallen zelfs fataal kunnen zijn.

Blootstelling aan UMTS straling kan op de korte termijn ook geen schade berokkenen op het menselijk lichaam, aldus het Zwitserse onderzoek. Wat er de risico’s op de langere termijn zijn is geheel onbekend. Wat wel bekend is, is dat UMTS straling wel degelijk iets met het menselijk lichaam doet, zo warmt het lichaam o.a. enigszins op wanneer het wordt blootgesteld aan de straling van een UMTS antenne.

Arnout Hoekstra
Fractievoorzitter SP
arnout.hoekstra@vlaardingen.nl

U bent hier