h

Eettenten, openbare orde en veiligheid de dupe van horecaconvenant

30 maart 2007

Eettenten, openbare orde en veiligheid de dupe van horecaconvenant

Het afsluiten van het horecaconvenant komt de openbare orde en veiligheid niet geheel ten goede. Het uitgaanspubliek komt nu een half uur later aan bij de eetgelegenheden, en de eetgelegenheden moeten vervolgens een half uur eerder stoppen met bedienen. Dit omdat met ingang van afgelopen weekend om 3:00uur ’s nachts de hele tent leeg moet zijn, terwijl je tot voorkort tot 3:00uur kon bestellen, maar daarna gewoon rustig je maaltijd naar binnen kon werken. Hongerige mensen met een slok op die massaal in één keer de straat op gaat leidt tot een verhoogde kans op agressie, vandalisme en baldadigheid. Zo logisch als wat. SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra stelde hier over vragen aan burgermeester Bruinsma. Deze gaf echter geen krimp...

Voorzitter,

‘ Veilig uitgaan’, onder dat motto heeft u, samen met de lokale horeca, de politie en het Openbaar Ministerie doormiddel van een convenant concrete afspraken gemaakt over hoe we een veiliger uitgaansgebied kunnen creëren. Geweldig initiatief, ambitieus plan en een stap in de goede richting. Want laten we wel zeggen; heel erg veilig is het momenteel ’s nachts in het uitgaansgebied niet. We kennen allemaal de verontrustende cijfers over de materiële schade die elk weekend weer wordt veroorzaakt door baldadigheid, de opstootjes en vooral de grotere incidenten van de afgelopen tijd. Bij deze allereerst mijn complimenten voor uw inzet op verschillende vlakken om deze problematiek terug te dringen.

Na het stappen zitten de eetgelegenheden in het uitgaansgebied stampvol. Jongeren, veelal met een flinke slok op, worden na sluitingstijd de straat opgeveegd, en kunnen dan, na al het stampen en jumpen in de Disco, in diverse eetgelegenheden terecht om zich te wijden aan een Surinaamse, Egyptische of simpelweg een Hollandse snack of maaltijd.

Perfect voor de openbare orde en veiligheid, en wel om twee redenen;
1. Het voorkomt dat het uitgaanspubliek van het een op het andere moment zich massaal, veelal verveeld, zich tot de openbare weg went, met het gevolg dat de survierende agenten deze grote groepen mensen niet of slecht kan overzien en dus ook niet onder controle kan houden.
2. Het voorkomt dat het uitgaanspubliek met een lege maag op straat beland. Dit is enorm belangrijke rol in de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied. Er is een direct verband tussen voeding en gewelddadig gedrag. Mensen met honger, dan wel trek, worden prikkelbaarder, en reageren –zeker in combinatie met alcohol- agressiever. Verveelde stappers kunnen hierdoor sneller vandalistisch gedrag gaan vertonen. Dat lijkt mij logisch, en voor wie het wil kan ik het ook nog met verschillende wetenschappelijke onderzoeksrapporten onderbouwen. Toch wil dit er op een of andere manier er bij beleidsmakers er niet helemaal in.

Door het ondertekenen van het convenant krijgen de uitgaansgelegenheden een ‘half uurtje’ extra, zodat na sluitingstijd de klanten rustig hun biertje op kunnen drinken, zonder dat er nog nieuwe klanten worden toegelaten of nog consumpties worden verstrekt.

Dit leidt ertoe dat de massa niet om 2:00uur, maar om 2:30 op straat terecht komt, en niet lang daarna bij de eetgelegenheden naar binnen lopen. Op zich geen ramp.

De eetgelegenheden stoppen om 3:00uur met het aannemen van bestellingen, dus moet je in de nieuwe situatie enigszins rennen om na de kroeg nog je frikadelletje speciaal of je Donnertje te scoren. Mijn eerste vraag is dus: Zijn de eetgelegenheden ook benaderd voor het convenant, en wat is voor hen het voordeel van het ‘uitloop halfuurtje’?

Op zich nog steeds geen ramp, zij het niet dat met het ingaan van het convenant de politie ineens als een pitbull de sluitingstijden van eetgelegenheden controleert. Terwijl tot voorkort tot 3:00 werd verkocht, maar klanten daarna nog rustig op hun bestelling konden wachten, en of rustig het bestelde konden verorberen, moet nu in een keer om 3:00uur de hele zaak leeg zijn. Dit is in de afgelopen twintig jaar nog nooooit aan de orde geweest. Hoe denkt u dat deze ondernemers in zo’n kort tijdsbestek hun klanten kunnen bedienen? En hoe denkt u dat de klanten in zo’n tijdsbestek, bij wijze van spreken, een Shoarmaschotel naar binnen kunnen werken?

Van het ene op het andere moment worden ondernemers als boemannen behandeld.
Neem bijvoorbeeld Richard. Richard is voor velen een bekend gezicht, die sinds jaar en dag elk weekend tot diep in de nacht in de kraam van Harteveld aan de Westhavenkade friet staat te bakken.
Vrijwel iedereen uit het uitgaansleven kent Richard, en Richard kent vrijwel iedereen die op vrijdag of zaterdag regelmatig in het uitgaansgebied te vinden is.
Afgelopen weekend werd Richard op een asociale manier te woord gestaan, en kreeg hij een waarschuwing dat dit de laatste keer was dat hij na 3’en nog klanten in zijn zaak had staan.

De mensen achter de pannen vervullen, net als de mensen achter de tap en bij de deur, een sleutelrol in de openbare orde en veiligheid. Het zijn met name deze personen die weten wat er speelt op straat, die ingrijpen wanneer conflicten dreigen te escaleren en die corrigerend optreden wanneer er ontoelaatbaar gedrag wordt vertoont.

Hoe kan het zo zijn, voorzitter, dat juist deze helden van de nacht, de dupe zijn, en op onfatsoenlijke wijze behandeld worden door de agenten die uw beleid ten uitvoer brengen?

Bent u het met mij eens dat eetgelegenheden een sleutelrol spelen in de openbare orde en veiligheid, en dat deze met alle respect behandelt dienen te worden,

En wat bent u van plan om deze ongelukkige en ongewenste effecten van het convenant op te heffen?

Ik verneem graag van u een reactie,

Dank u wel.

Zie ook:

U bent hier