h

Buurthuis weer toegankelijk na brandbrief SP

28 november 2007

Buurthuis weer toegankelijk na brandbrief SP

Eind oktober stelde de SP de slechte situatie van openbare gebied rond het buurthuis VOJ bij het college aan de orde. Als gevolg van alle herstructureringswerkzaamheden was de straat hevig gehavend en de omgeving onverlicht. Kortom een onveilige situatie voor de –veelal oudere- bezoekers, zelfs zo ernstig dat veel bezoekers weg bleven om dat ze het bezoek niet meer aandurfde.

Nu een maand later hebben wij een brief namens het college mogen ontvangen met daarin de vermelding van de uitgezette werkzaamheden die de situatie moeten bevorderen. De buurtbewoners, bezoekers en de voorzitter van het VOJ hebben ons bevestigd dat de situatie is verbeterd. Wij zijn erg blij dat de verlichting aan de Van Limburg Stirumstraat en aan het Trimpad weer is hersteld, en dat voorzieningen zijn getroffen om de ingang van het VOJ-gebouw beter te verlichten. Ook zien wij vol vertrouwen uit naar de toegezegde verbeteringen rondom het overlast van de bouwwerkzaamheden en de overige ontbrekende verlichting.

Opmerkelijk is wel dat deze activiteiten pas op gang zijn gekomen na dat de SP politieke druk heeft uitgeoefend, terwijl er al meer dan een jaar door tientallen mensen wordt geklaagd. Wij zijn al enige tijd kritisch over de resultaten van de Buitenlijn. Het zou fijn zijn als klachten van inwoners serieuzer werden genomen en er direct en adequaat werd opgestreden. Dit zou een enorme verbetering zijn voor zowel het vertrouwen van de burger in de overheid, als voor de uitstraling van de stad en het straatbeeld.

Zie ook: 23-10-2007, Gevaarlijk situatie door slechte verlichting en bestrating rond Van Limburg Stirumstraat

U bent hier