h

Vraagtekens bij financiële middelen uitvoering WMO

15 februari 2008

Vraagtekens bij financiële middelen uitvoering WMO

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft aangekondigd uit te zoeken hoeveel geld er vorig jaar van het toegewezen WMO budget bij de gemeenten op de plank is blijven liggen. Een eerste schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt uit op zo’n 200 miljoen euro.
Het is zeer opmerkelijk dat er klaarblijkelijk een zodanig significant deel van de budgetten blijft liggen terwijl sinds de invoering van de WMO de kwaliteit van de thuiszorg tot een onmenswaardig dieptepunt is gezonken, er onder het thuiszorg personeel vele ontslagen zijn gevallen en goed opgeleid personeel tot de slecht betaalde alphahulp is gedegradeerd.
Vanzelfsprekend is de SP erg benieuwd wat de positie van Vlaardingen in deze is. SP raadslid en WMO woordvoerder Erica Toering heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier snel duidelijkheid over te krijgen.

Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 14 februari 2008,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Financiële situatie rond de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Geacht college,

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft aangekondigd uit te zoeken hoeveel geld er vorig jaar van het toegewezen WMO budget bij de gemeenten op de plank is blijven liggen. Een eerste schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt uit op zo’n 200 miljoen euro.

Het is zeer opmerkelijk dat er klaarblijkelijk een zodanig significant deel van de budgetten blijft liggen terwijl sinds de invoering van de WMO de kwaliteit van de thuiszorg tot een onmenswaardig dieptepunt is gezonken, er onder het thuiszorg personeel vele ontslagen zijn gevallen en goed opgeleid personeel tot de slecht betaalde alphahulp is gedegradeerd.

Vanzelfsprekend zijn wij erg benieuwd wat de positie van Vlaardingen in deze is, en heeft onze fractie aan u de volgende vragen;

1. In hoeverre zijn er in de gemeente Vlaardingen financiële middelen ten behoeve van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ongemoeid gebleven?
2. Zo ja, hoe kan het zo zijn dat er voor deze middelen geen nuttige besteding is gevonden binnen de kaders van de uitvoering van de WMO?
3. Zo ja, wat gaat het college er aan doen om alsnog het geld te besteden aan de mensen voor wie dit geld eigenlijk bestemd is?

Namens de fractie van de SP,

Erica Toering,
Raadslid SP Vlaardingen, woordvoerder zorg en welzijn

U bent hier