h

De stoep is stuk

16 september 2008

De stoep is stuk

Trottoir Churchillsingel

De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de verschrikkelijk slechte toestand van de stoep aan de Churchillsingel.De stoep is stuk, de mensen klagen en er wordt niets aan gedaan. Ondertussen is er sprake van een gevaarlijke en wanstaltige situatie. Fractievoorzitter Hoekstra vindt het vreemd dat dit niet wordt verholpen en eist opheldering van het college.

Trottoir Churchillsingel

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 15 september 2008,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Gesteldheid van het
trottoir van de Churchillsingel.

Geacht college,

Er hebben mij signalen bereikt dat het trottoirplaveisel van de Churchillsingel – ter hoogte van de
Adenauerlaan – er zeer belabberd bij ligt. Het trottoir is dermate ernstig verzakt dat putdeksels en
opsluitbanden zich manifesteren als gevaarlijke obstakels. Het bestratingsverband is op diverse
plaatsen ontzet en uit de opsluiting losgekomen. Al met al een onveilige en wanstaltige situatie.
Het beklag van omwonenden aan uw adres heeft tot op heden niet tot herstel mogen leiden.

Ik heb dan ook de volgende vragen aan u;
1. Heeft u kennisgenomen van de conditie van de bestrating van het trottoir aan de
Churchillsingel?
2. Hoe beoordeeld u de gesteldheid van het trottoir?
3. Bent u voornemens de situatie te verbeteren? Zo ja, hoe en wanneer? Zo neen, waarom
niet?
4. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat onderhoud is uitgebleven?
5. Hoe kan het zo zijn dat inzake dezen de klachten via de Buitenlijn tot op heden niet tot
herstel heeft mogen leiden?
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
A.J. Hoekstra,
Fractievoorzitter SP fractie

U bent hier