h

Erica Toering ongerust over bezuinigingen AWBZ

28 december 2008

Erica Toering ongerust over bezuinigingen AWBZ

Erica Toering
De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling van 5 november 2008 zijn ongerustheid uitgesproken over de veranderingen die per 1 januari 2009 de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, haalt en onder de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, doet vallen.

Dit zou betekenen dat er veel mensen die ondersteunende begeleiding krijgen voor een lichte handicap en nu zelfstandig kunnen wonen, geen hulp meer krijgen en aangewezen zijn op hulp van familie of vrienden. Kinderen met een lichte handicap die nu mee kunnen draaien op een normale school zouden daar van de dupe worden. Het budget voor inhuren van aanvullende leerkrachten of aanpassingen komt te vervallen.

Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder over deze ongerustheid was van onwetendheid en het zou allemaal wel meevallen. Erica Toering – SP raadslid - heeft het er niet bij laten zitten en heeft de wethouder daarom vervolgvragen gesteld. Tijdens de commissievergadering van 4 december heeft ze nogmaals de vraag gesteld aan de wethouder. Wat er geregeld gaat worden voor de mensen die nu een beroep doen op de ondersteunende begeleiding. Omdat het antwoord voor de SP niet voldoende was, heeft Toering dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 18 december weer aan de orde gesteld.

Alle politieke partijen spraken op deze raadsvergadering hun ongerustheid uit over de veranderingen in de AWBZ. De verantwoordelijk wethouder kon niet anders dan beloven dat er voor de mensen in Vlaardingen die van deze regeling gebruik maken, een overgangsregeling komt. Deze zal uit het budget van de Wmo betaald worden.

Namens de SP zal Erica Toering zich blijven inzetten voor al die mensen die de ondersteunende begeleiding hard nodig hebben. De SP zal zich inzetten voor een blijvende regeling waar de mensen op kunnen vertrouwen zodat ze normaal mee kunnen blijven doen in de samenleving.

U bent hier