h

Succesvolle informatieavond over de kredietcrisis

22 december 2008

Succesvolle informatieavond over de kredietcrisis

Afgelopen vrijdagavond was Tweede Kamerlid Farshad Bashir te gast in het SP afdelingskantoor aan de Broekweg. Bashir was naar Vlaardingen gekomen voor de openbare informatieavond van de lokale SP afdeling. Met veel tevredenheid kijken wij terug naar een succesvolle en informatieve avond. Hieronder kunt u een verslag lezen van een van onze leden.

Informatieavond over de kredietcrisis

Op 19 december heeft Tweede Kamerlid Farshad Barshir op deze avond ons details vertelt over het ontstaan van de kredietcrisis en wat de gevolgen zijn voor de financiële instellingen en daaropvolgend voor de reële economie. Daarnaast natuurlijk ook stilgestaan bij de gevolgen voor de gewone burgers, dus voor ons.

Omdat vooral in de VS ook aan minder draagkrachtige inwoners hypotheken moesten worden verstrekt om het eigen woningbezit eveneens onder die bevolkingsgroep te laten toenemen, werd er minder naar de risico’s gekeken die de hypotheekinstellingen liepen. De mensen werden gelokt met ‘goedkope’ hypotheken. Echter na enige jaren werd de rente sterk verhoogd met als resultaat dat velen hun hypotheek niet meer konden betalen en hun huis moesten verkopen. Omdat het grote vormen aannam kwamen de hypotheek¬instellingen in de problemen. Daar die risicovolle hypotheken in onduidelijke pakketten over de hele wereld aan vele financiële instellingen werden verhandeld, kwamen ook die in de problemen. De crisis werd zichtbaar en sleurde dus veel financiële instellingen mee. Het was eerst een VS-probleem, maar verspreidde zich vervolgens wereldwijd.

Hier in Nederland werd vooral Fortis getroffen mede door de risicovolle overname van delen van ABNAMRO. Het Nederlandse deel van Fortis werd uiteindelijk door de staat overgenomen dus in feite genationaliseerd.

De SP had al veel eerder gewezen op de uitwassen die plaatsvonden bij de financiële instellingen. Er werd veelal naar de korte termijn gekeken. Veel winst op de korte termijn. Hierbij gold ook nog dat bestuurders grote bonussen ontvingen voor hun korte termijn acties.

Door de SP zijn nu 30 voorstellen ingediend om de financiële infrastructuur veilig te stellen. Enige voorstellen zijn:
Parlementaire enquête over het ontstaan van de kredietcrisis;
Beter toezicht op de financiële sector;
Macht aandeelhouders inperken;
Nieuwe producten eerst toetsen voor zij op de markt komen;
Tegengaan van speculatie en marktmanipulatie;
Aanpakken beloningsbeleid bestuurders;

Over deze punten is door Farshad Barshir uitleg gegeven en ontstond met de leden een discussie.
Ook nog stilgestaan voor de gevolgen van de gewone burger.
Als er niet snel wat veranderd dreigt er weer grote werkloosheid (zie bijvoorbeeld de autoindustrie). Voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen zal voor velen het aanvullend pensioen niet geïndexeerd worden gezien de daling van de beleggingen.
Er was reeds vernomen dat ABP en PGGM niet zullen indexeren.

Met een hapje en een drankje werd deze zeer informatieve avond besloten met dank aan Farshad Bashir.

Arie Stolk, SP-lid

Zie ook:

U bent hier