h

Voorstellen SP en CU/SGP voor stringenter gokverslavingsbeleid

2 december 2008

Voorstellen SP en CU/SGP voor stringenter gokverslavingsbeleid

De fracties van de SP en en ChristenUnie/SGP hebben een notitie gepubliceerd om het verslavingsbeleid bij de komst van een mogelijke gokhal te verstevigen. Beide fractie zijn fel tegen de komst van een gokhal aan het Veerplein, het raadsbesluit wat de komst mogelijk moet maken is echter al door de raad genomen. De fracties van SP en CU/SGP willen er nu voor zorgen dat áls er een gokpaleis komt, er alles aangedaan wordt om potentiële verslaafden te waarschuwen, en verslaafden te begeleiden.

In het tot stand komen tot een raadsbesluit voor de komst van een gokhal heeft een meerderheid van de raad goede preventie en behandeling van gokverslaving als voorwaarde gesteld. Met de vandaag gepubliceerde notitie proberen de fracties van de SP en CU/SGP de raad hieraan te herinneren.

Op 4 september melde het Algemeen Dagblad en het Reformatorisch Dagblad dat Holland Casino in ernstige verlegenheid is gebracht door onthullingen van medewerkers. Zij stellen dat het onmogelijk is om uitgaven en verliezen van gokkers te controleren. Het zou zeer moeilijk zijn om gokverslaafden te herkennen en dus te beschermen. Het preventiebeleid zou niet werken. Dit was voor de Kamerfracties van de PvdA, CDA en SP aanleiding om vragen aan de minister te stellen.

Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft dit jaar de Kamer geschreven dat casinospelen en speelautomaten qua verslavingsrisico vergelijkbaar zijn. Het preventie/verslavingsbeleid bij de komst van een automatenhal in Vlaardingen moet dus minstens zo stringent zijn als die waaraan Holland Casino is verbonden. Hiervoor doen de fracties van SP en CU/SGP de volgende voorstellen om het verslavingsbeleid aan te vullen:

- Registratieplicht voor alle bezoekers.

- Vroegsignalering waarbij gasten bij het 8ste bezoek binnen één maand automatisch worden gesignaleerd en uitgenodigd voor een gesprek.

- Het hanteren van een registratiesysteem voor medewerkers om signalen van verslaving van gasten te registreren.

- Terugkomgesprekken en het observeren van het speelgedrag na afloop van een entreeverbod of bezoekbeperking.

- Het oprichten van een stuurgroep preventiebeleid, bestaande uit bij voorkeur de burgemeester, politie, GGZ instelling, AGOG en de speelautomatenhalexploitant. Deze stuurgroep komt minimaal 2 maal per jaar bijeen om de effectiviteit van het preventiebeleid te beoordelen.

Lees hier de notitie: /actie/gokhal/Notitie%20Gokverslaving.pdf

U bent hier