h

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

21 januari 2009

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

SP-Statenlid presenteert woonvisie aan Waterweg Wonen

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam bracht vandaag een bezoek aan Leo de Jong - directeur Waterweg Wonen - om de woonvisie van de SP-Statenfractie aan te bieden. De belangrijkste voorstellen in de woonvisie van de SP zijn: het aan banden leggen van de sloop en verkoop van (sociale) huurwoningen, het verhogen van het percentage sociale woningen bij nieuwbouw naar 40 % en een sterkere rol voor de provincie bij het realiseren van de woningbehoefte in Zuid-Holland.

In de plannen van de SP gaat de provincie zich actiever opstellen om gemeenten aan de afspraken rond de te bouwen sociale huurwoningen te houden en daar ook meer middelen voor inzetten.
Hoogendam werd vergezeld door een aantal leden van de lokale SP-afdeling. De SP'ers werden met koffie op het kantoor van woningbouwcorporatie Waterweg Wonen ontvangen voor een gesprek over de provinciale volkshuisvesting

De provincie Zuid-Holland, één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, heeft al jaren lang problemen met het realiseren van voldoende betaalbare huurwoningen. SP-statenlid Frank Johan Hoogendam: "Het lukt de provincie al jaren niet om gemeenten de gemaakte afspraken te laten nakomen". De doelstelling voor het bouwen van nieuwe woningen wordt maar voor 80% gehaald. Daarnaast blijft het afgesproken percentage van 30% sociale woningen steken op krap 20 %.

Om plaats te maken voor vaak veel duurdere nieuwbouw zijn de afgelopen jaren veel betaalbare woningen gesloopt. Deze woningen zijn niet langer beschikbaar voor starters of ouderen, waardoor de wachtlijsten voor deze en andere groepen op sommige plaatsen is opgelopen tot meer dan 7 jaar. Om hier een einde aan te maken moet het afgelopen zijn met het onttrekken van (sociale) huurwoningen aan de voorraad door sloop of verkoop en moet als er al gesloopt wordt ten minste 100 % van het aantal gesloopte (sociale) huurwoningen worden teruggebouwd in plaats van de 69 % die nu in Nederland het gemiddelde is.

Download: Woonvisie.pdf

U bent hier