h

Bezoek aan Bewonersgroep Elementen West

2 juli 2009

Bezoek aan Bewonersgroep Elementen West

(Tekst: Arnout Hoekstra) Vanochtend was ik te gast bij de Bewonersgroep Elementen West. Dit is een groep enthausiaste bewoners uit de Westwijk die - met steun van woningcorporatie Waterweg Wonen en Gemeente Vlaardingen - diverse activiteiten organiseert en zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk. Inge Lemson van de bewonersgroep had mij gevraagd om eens op hun wekelijkse koffieochtend langs te komen. Met name om iets te vertellen over belastingen, toeslagen en studiefinanciering.

De Bewonersgroep Elementen West heeft aan de Datheenstraat haar eigen onderkomen. Woningcorporatie Waterweg Wonen heeft de voormalige woning aan de bewonersgroep beschikbaar gesteld om activiteiten te organiseren. Tussen de overheid en de corporaties zijn afspraken gemaakt dat de corporaties een bijdrage leveren in de de leefbaarheid van de buurt en omgeving waarin zij woningen bezit. De bewonersgroep waar ik vanochtend te gast was werd duidelijk dat het niet alleen om geld en faciliteiten gaat, maar dat vooral de aanwezigheid van enthausiaste en gemotiveerde buurtbewoners doorslaggevens is. Deze bewonersgroep liet zien hoe het ook kan. Zo dragen zij zorg voor het opknappen van de binnentuinen en organiseren zij buurtfeesten voor de bewoners en ook speelmiddagen voor de kinderen.

Het was goed druk op de weekelijkse koffieochtend. Zo'n twintig bewoners waren naar de woning aan de Datheenstraat gekomen om bij te praten. Ik heb een korte inleiding gegeven op de ideele achtergrond van het heffen van belastingen om voorzieningen van algmeen belang te financieren en inkomens eerlijker te verdelen. Vervolgens hebben we alle mogelijkheden besproken die er zijn om middelen te ontvangen ter ondersteuning van de bekostiging van onderandere woonruimte, zorg en onderwijs.

Ook kwamen andere lokale en landelijke politieke onderwerpen ter discussie en bespraken wij ideeen voor de toekomst van de Westwijk. Een aantal frisse en creatieve ideeen voor het opknappen van de buurten intrigeerde mij en sterkt mij in de zin om op een wat structurelere basis contact met deze bewoners te behouden. Ik heb met mensen van Elementen West afgesproken dat ik na de zomervakantie nog eens terug kom om wat verder uitgewerkte plannen te bespreken en te bezien of ik daarbij een ondersteunende rol kan bieden. Ook heb ik de mensen beloofd dat zij mij altijd kunnen benaderen als zij nog verdere vragen hebben of met zaken zitten waarbij zij ondersteuning kunnen gebruiken.

Het was een inspirerende en motiverende bijeenkomst die mijn hoop en visie op de toekomst van de Westwijk zeker ten goede is gekomen. Ik hoop hier in de nabije toekomst zeker een constuctief gevolg aan te kunnen geven!

U bent hier