h

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast

2 september 2009

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast


Vanavond hebben de leden van de SP-afdeling Vlaardingen tijdens een ledenvergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vastgesteld. Huidig fractievoorzitter Arnout Hoekstra voert de nieuwe lijst aan, gevolgd door de overige huidige raadleden, nieuwe talenten en oud gediende. Het aangenomen verkiezingsprogramma dient als basis voor de komende verkiezingscampagne, coalitieonderhandelingen en de raadsperiode tussen 2010 en 2014.

De SP heeft een visie uitgewerkt in tien verschillende thema’s. In het programma stelt de partij hoe zij ideologisch en praktisch tegen de inrichting van de Vlaardingse samenleving aankijkt. Het programma geeft grotendeels de opvattingen van de SP weer op basis van de voorstellen die zij de afgelopen raadsperiode hebben gepresenteerd en het ideologisch beginselprogramma.

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast

De SP hoopt de komende periode aan het college deel te kunnen nemen. De vraag of de SP de komende jaren voor oppositie of coalitie kiest is afhankelijk van de wijze waarop zij zoveel mogelijk van het programma kunnen verwezenlijken. De verkiezingsuitslagen, politieke verhoudingen en de wil van partijen om samen te werken en concessies te doen zullen uiteindelijk de samenstelling van de coalitie bepalen.

Het volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn te vinden op deze website:
- Verkiezingsprogramma 2010 - 2014
- Kandidatenlijst 2010 - 2014

SP-leden stellen lijst en programma raadsverkiezingen vast

U bent hier