h

Boeren en Poppe in actie tegen dioxine

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
6 januari 2010

Boeren en Poppe in actie tegen dioxine

Eind vorig jaar hebben de boeren van de Lickebaert met vertegenwoordiger van het ministerie van LNV en wetenschappers onderzoeksresultaten besproken. Remi Poppe (oa. Tweede Kamerlid voor de SP) is nu al weer ruim vijf jaar geleden door de boeren gevraagd hen te ondersteunen. Het probleem was dat ze hun koeien in het voorjaar opstal moesten houden omdat er weer een verhoogde concentratie dioxine in de melk was aangetroffen. Poppe is samen met de boeren naar het ministerie van LNV en VROM gegaan omdat dit niet zo verder kon.

De boeren zijn van grootbelang om het Lickebaertgebied en de Zuidbuurt een mooi boerenlandschap te laten behouden. Uiteindelijk heeft het ministerie, nadat ook de provincie Zuid Holland en de gemeenten Midden Delfland, Maassluis en Vlaardingen bij het ministerie aanklopten, geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de reden van de dioxine verhoging.

Onderzoek door Wageningen heeft aangetoond dat het zeer waarschijnlijk gaat om de resten van een oude vervuiling uit begin jaren '90 van de vorige eeuw. Toen was door dioxine uitstoot van de toenmalige AVR het gebied zo zwaar vervuild dat de overheid alle bedrijven op slot deed en de melk en kaas opkocht voor vernietiging. De boeren kregen toen een redelijke vergoeding voor gederfde inkomsten via een bijzondere regeling. Uiteindelijk heeft het Rijk de kosten verhaald op de AVR.

Nu blijkt dat het vrijwel zeker is dat door de oude vervuiling in het voorjaar het jonge gras teveel dioxine bevat door opspatten van regen van nog steeds vervuilde grond. Daarom mochten de koeien niet de wei in zodra het gras weer ging groeien. Pas als het gras weer hoogstond was er door 'verdunning' sprake van aanvaardbare normen om de koeien weer de wei in te laten gaan. Maar zo kunnen boeren hun bedrijf niet runnen.

Onderzoek heeft nu aangetoond dat door de grond om te werken het dioxine gehalte zo ver afneemt dat het gelijk is aan andere gebieden in Nederland. Poppe heeft met instemming van de boeren voorgesteld dat het ministerie van LNV weer verzocht word de kosten te dragen en later te verhalen op de oude vervuiler van weleer, de AVR.

Wordt vervolgd. De Lickebaert moet weer zo worden dat de boeren gewoon kunnen boeren en het mooie boerenlandschap kan blijven bestaan.

U bent hier