h

Integrale handhaving brandveiligheid na aandringen SP

22 januari 2010

Integrale handhaving brandveiligheid na aandringen SP

De afgelopen jaren heeft de SP zich ingezet voor een betere controle en handhaving op de brandveiligheid van openbare gebouwen in Vlaardingen. Nu blijkt er dan toch aanscherping en verbetering te komen. SP-raadslid Alke van Marsbergen: ‘Gemeente en brandweer stellen een maandelijks overleg in en er komt eindelijk een integraal handhavingsteam.’

In september 2006 constateerde de SP dat discotheek de Kathedraal niet aan de brandveiligheidsvoorschriften voldeed. Na vragen van de SP werd de discotheek gesloten. In april 2009 wees de SP op het ontbreken van een brandmeldinstallatie (BMI) in de parkeergarage bij het stadhuis. Na vragen van de SP werd de garage permanent voorzien van een brandwacht totdat de BMI was aangebracht.

Raadslid Van Marsbergen deed onderzoek naar hoe de toezicht op brandveiligheid elders is geregeld, zodoende kwam hij bij het integraal handhavingteam in Rotterdam. Dit team bestaat uit de brandweer, DCMR en de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Eerdere voorstellen van Van Marsbergen om in Vlaardingen zo’n team in te stellen leidde echter tot hoongelach. Het CDA eiste zelfs dat de SP haar woorden over veiligheidsrisico’s terug zou nemen.

De burgemeester beantwoorde op 5 januari de laatste vragen van de SP door een toezegging te doen tot het instellen van een maandelijks veiligheidsoverleg met de brandweer. Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis op van 7 januari werd tevens aangekondigd dat er toch een integraal handhavingsteam komt.

U bent hier