h

Vragen bij aankoop pand Van Hogendorplaan

24 januari 2010

Vragen bij aankoop pand Van Hogendorplaan

Van Hogendorplaan 45a

Voor aanstaande donderdag staat het voorstel geagendeerd om voor 360.000 euro een bedrijfspand aan de Van Hogendorplaan te kopen (Zie raadsvoorstel). Dit pand staat in een groenstrook die de gemeente wil opknappen in het kader van de Herstructurering Babberspolder-Oost. In de plannen is geen ruimte voor het bestaande pand (foto), dus zal het moeten worden afgebroken. De SP heeft vooraf aan het besluit de volgende vragen aan het college:

1. Welk bedrag verwacht u dat het slopen van het pand en het saneren/opleveren van de grond gaat kosten?
2. Is er in het pand sprake van de aanwezigheid van asbesthoudendmateriaal? Zo ja, voor welke bedrag raamt u de saneringskosten?
3. Gaat u bij invulling van tijdelijke huisvesting uit van reguliere huuropbrengsten? Zo ja, komen deze opbrengsten ten baten van de verwerving en sloop?
4. Welk waardebegrip is bij de vaststelling van de taxatiewaarde gehanteerd?
5. Hoe komt het dat de aankoopprijs hoger is uitgevallen dan de taxatiewaarde? Hoe verhoudt zich dit met de huidige economische ontwikkelingen, en de leegstand, verpaupering en hoge intensiteit bouwoverlast van en in de directe omgeving?
6. Is het juist dat het pand al enige tijd leeg/ te huur staat? Zo ja, hoelang? Is dit betrokken in de waardebepaling?
7. Zijn er nog meer bouwkundige eenheden binnen de wiggen die op termijn verworven en gesloopt dienen te worden? Zo ja, welke?

In afwachting op de antwoorden van het college zal de SP overwegen 28 januari met het voorstel in te stemmen.

U bent hier