h

Column: PvdA blind voor de armoedeval

1 februari 2010

Column: PvdA blind voor de armoedeval

Alke van MarsbergenDonderdag debatteerde de gemeenteraad over gratis OV voor 65plussers. Ik verbaasde mij over het verweer van de PvdA op het SP-voorstel om het OV voor alle ouderen gratis te maken, en niet alleen voor de 120% van het sociaalminimum. Volgens mij was het plan voor gratis OV niet bedacht om armoede te bestrijden, maar om ouderen uit een sociaal isolement te halen. Daarnaast is het beter voor het milieu wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van het OV. Helaas dacht de PvdA hier anders over en wees met het beschuldigende vingertje: de SP laat de armen in de steek.

De SP is terughoudend met dit soort gemeentelijke inkomenspolitiek. Want hoe sociaal het ook lijkt, als je van een inkomensgrens een omslagpunt maakt creëer je een armoedeval. De groep mensen die één of meer procent boven dit omslagpunt zitten zijn netto vaak slechter uit dan de personen onder die grens. Hierdoor raken mensen verstrikt in het sociale vangnet. De motivatie om te gaan werken is ver te zoeken als je er netto op achteruit gaat.

Laat de PvdA maar contact opnemen met hun Kamerfractie en hun ministers. Die kunnen echt het verschil tussen arm en rijk verkleinen. En laat ze afscheid nemen van hun Actieplan Wonen, wat zich er op richt om arme Vlaardingse huishoudens te vervangen met rijke yuppen van buitenaf.

Een socialere wereld begint bij je zelf

Alke van Marsbergen,
Raadslid SP

U bent hier