h

Stank door grondverontreiniging Oosthavenkade

29 mei 2010

Stank door grondverontreiniging Oosthavenkade

Grondverontreiniging Oosthavenkade

Donderdag 27 mei heeft het Milieu Alarmteam van de SP een klacht ontvangen over een chemische lucht in de Bleekstraat. De lucht was zo hevig en penetrant dat de bewoners gedwongen waren de ramen en deuren te sluiten. De lucht was afkomstig van een berg grond aan de achterzijde van het Oude Thuis aan de Oosthavenkade. Uit nader onderzoek blijkt dat de grond uit de kelders onder het gebouw afkomstig is. Willem de Man, SP-Milieu Alarmteam: “In de kelders van het gebouw lag een dikke olieachtige laag zand, en buiten een berg met dit zelfde zand, uitgegraven uit de kelders en afgedekt met een bouwzeil.” De SP heeft de kwestie aanhangig gemaakt bij de milieudienst (DCMR) en heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

De DCMR heeft na melding van de SP luchtmetingen uitgevoerd. Ook is er contact geweest met de gemeentelijke Dienst Stadswerk. Dienst Stadswerk is gelijk in actie gekomen en heeft de aannemer verzocht de grond af te voeren. Van het terrein is bekend dat hier een vatenhandel heeft gezeten. Dit bedrijf spoelde vaten met de schadelijke stof benzeen.

Grondverontreiniging Oude Thuis

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft inmiddels het college om opheldering gevraagd. SP-fractievoorzitter Hoekstra wil van het college weten in hoever de grond vervuild is, of het college hier vanaf wist en of er gevaar is voor de gezondheid. Daarnaast wil de SP weten wanneer de grond gesaneerd wordt en waarom de omwonenden niet over situatie zijn geïnformeerd.

-----------------------------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 29 mei 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over grondverontreiniging Oude Thuis (Oosthavenkade).

Geachte burgemeester en wethouders,

Donderdag 27 mei heeft het Milieu Alarmteam van de SP een klacht ontvangen over een chemische lucht in de Bleekstraat. De lucht was zo hevig en penetrant dat de bewoners gedwongen waren de ramen en deuren te sluiten. De lucht was afkomstig van een berg grond aan de achterzijde van het Oude Thuis aan de Oosthavenkade. Uit nader onderzoek blijkt dat de grond uit de kelders onder het gebouw afkomstig is. Deze misstand is door ons reeds bij DCMR gemeld. De leden van de SP-fractie hebben over deze kwestie aan u enkele vragen:

1. Is deze situatie reeds bij het college bekend? Is er door de aannemer of eigenaar melding gemaakt van deze verontreiniging? En zo ja, wanneer?
2. Wat is de oorzaak van de verontreiniging?
3. Wat is de omvang en intensiteit van de verontreiniging, en is de wijze waarop deze verontreiniging werd en wordt gesaneerd conform de hiervoor geldende wetgeving?
4. Zijn of waren er directe gezondheidsrisico’s voor de omwonenden? Zo ja, hoe werden en worden deze tegengegaan?
5. Is het juist dat de omwonenden niet zijn ingelicht over deze situatie? Zo ja, waarom niet en gaat dit alsnog gebeuren?
6. Wanneer verwacht u dat de sanering is afgerond?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier