h

Gehandicaptenparkeerplaatsen verstopt

14 juli 2010

Gehandicaptenparkeerplaatsen verstoptHet is voor gehandicapten niet altijd even makkelijk om een gehandicaptenparkeerplaats te vinden. In Vlaardingen zijn er diverse van deze gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E6. Op deze parkeerplaatsen mag, met een gehandicaptenvoertuig of een motorvoertuig op meer dan twee wielen, worden geparkeerd indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte. In het geval van een motorvoertuig moet een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

Het gemak van een gehandicaptenparkeerplaats is dat de persoon met invaliditeit dichtbij de bestemming kan parkeren. Het is voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart daarom relevant om vooraf te weten waar deze gehandicaptenparkeerplaatsen zich bevinden. De SP ontving klachten van gehandicapten dat de locatie van parkeerplaatsen niet vooraf te bepalen is.

De SP heeft nu de gemeente gevraagd een plattegrond te maken met alle gehandicapten parkeerplaatsen. Deze plattegronden moeten worden verspreid onder houders van een gehandicaptenparkeerkaart en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. Tevens moet deze kaart op de website beschikbaar komen dat gehandicapte bezoeker van buiten Vlaardingen ook weten waar ze kunnen parkeren.

--------------

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 14 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het aangeven van de locaties van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Geachte burgemeester en wethouders,

In Vlaardingen zijn er diverse gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E6. Op deze parkeerplaatsen mag, met een gehandicaptenvoertuig of een motorvoertuig op meer dan twee wielen, worden geparkeerd indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte. In het geval van een motorvoertuig moet een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar zijn aangebracht1).

Het gemak van een gehandicaptenparkeerplaats is dat de persoon met invaliditeit dichtbij de bestemming kan parkeren. Het is voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart daarom relevant om vooraf te weten waar deze gehandicaptenparkeerplaatsen zich bevinden. De leden van de SP-fractie hebben hierover aan u enkele vragen:

1. De leden van de SP-fractie hebben klachten ontvangen dat het voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart momenteel onmogelijk is om bij het vooraf plannen van een rit te bepalen waar gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn. Is het juist dat er geen overzicht publiek beschikbaar is met daarop aangegeven de aanwezigheid van gehandicaptenparkeerplaatsen?
2. Indien er geen overzicht met gehandicaptenparkeerplaatsen publiek beschikbaar is; bent u bereid om een kaart op te stellen met daarop aangegeven de locaties van gehandicaptenparkeerplaatsen, deze te verspreiden onder bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart, deze te verstrekken bij de afgifte van nieuwe gehandicaptenparkeerkaarten, beschikbaar te stellen aan bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, deze te publiceren op de gemeentewebsite voor invalide bezoekers van buiten Vlaardingen, en deze kaart regelmatig te herzien indien er sprake is van mutaties in de locaties van gehandicaptenparkeerplaatsen?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

1) Artikel 25, Wegenverkeerswet 1994

U bent hier