h

Onkruidbestrijding sportvelden beperkt

16 juli 2010

Onkruidbestrijding sportvelden beperkt

Vorig jaar verzocht de SP de wethouder om actie te ondernemen tegen het opkomende onkruid op de sportvelden. Het onkruid – voornamelijk weegbree – leidt tot verhoogd blessurerisico en slechte bespeelbaarheid. Slechte velden dreigen voor wedstrijden te worden afgekeurd. Er was veel blijdschap toen duidelijk werd dat de wethouder alsnog bereid was het onkruid te bestrijden. Nu blijkt echter dat de bestrijding zich beperkt tot vier voetbalvelden. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Als we binnen nu en twintig jaar alsnog wereldkampioen voetbal willen worden is het van groot belang dat jonge sporttalenten op fatsoenlijke sportvelden kunnen trainen.”

Het derde veld van Victoria’04, derde veld van Deltasport, eerste veld van Zwaluwen en het eerste veld van DVO’32 worden binnenkort chemisch ontdaan van het onkruid. Er zijn echter veel meer velden die van onkruid last hebben. De SP wil nu weten waarom de overige velden niet worden behandeld en heeft de wethouder gevraagd dit alsnog te doen.

--------------

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 16 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het bestrijden van onkruid op sportvelden.

Geachte burgemeester en wethouders,

Als we binnen nu en twintig jaar alsnog wereldkampioen voetbal willen worden is het van groot belang dat jonge sporttalenten op fatsoenlijke sportvelden kunnen trainen. Vorig jaar heb ik u gevraagd actie te ondernemen tegen het opkomende onkruid op de sportvelden. Het onkruid – voornamelijk weegbree – leidt tot verhoogd blessurerisico en slechte bespeelbaarheid. Slechte velden dreigen voor wedstrijden te worden afgekeurd. Velen waren erg verheugd te horen dat u alsnog bereid bent het onkruid te bestrijden. Deze bestrijding blijkt zich echter te beperken tot een beperkt aantal velden. De leden van de SP-fractie hebben hierover aan u enkele vragen:

1. Is het waar dat op slechts vier voetbalvelden het onkruid chemisch zal worden bestreden?
2. Onderschrijft u dat er nog veel sportvelden overblijven waarop het onkruid niet voldoende bestreden wordt waardoor de velden slecht- of onbespeelbaar zijn?
3. Wat is uw afweging om te bepalen of het onkruid op een sportveld wel of niet chemisch bestreden dient te worden?
4. Bent u bereid om in overleg met de sportverenigingen alsnog de overige velden van onkruid te ontdoen?
5. Welke maatregelen treft u tegen de problemen met het toenemende aantal konijnenholen in sportvelden?
6. Onderschrijft u dat het gevaarlijk en onwenselijk is dat er berenklauwen langs sportvelden staan? Zo ja, bent u bereid deze te bestrijden?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier