h

Polen schoffelen bij WSW-bedrijf TBV

2 juli 2010

Polen schoffelen bij WSW-bedrijf TBV

SP-raadslid Ingrid Wijker wil weten waarom er arbeidsmigranten van meer dan 1000km ver naar Vlaardingen worden gehaald om bij het WSW- en reintegratiebedrijf TBV te werken. Er zijn immers wachtlijsten voor werklozen en arbeidsgehandicapten om bij TBV aan de slag te kunnen.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 2 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde over inhuur van
arbeidsmigranten door TBV.

Geachte burgemeester en wethouders,

Het is de SP ter ore gekomen dat er sinds enige tijd arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa werkzaam zijn bij het gemeentelijk WSW/Re-integratie bedrijf TBV. In het jaarverslag/jaarrekening van TBV is te lezen dat er gebruik wordt gemaakt van ingehuurde externen vanuit Dukdalf, SDW (Service,Dienst en Werk) en uitzendbureaus. De leden van de SP-fractie verbazen zich over het feit dat voor ondermeer het onderhouden van plantsoenen arbeidskrachten van meer dan duizend kilometer ver worden geïmporteerd. Daarom hebben wij aan u de volgende vragen;

1. Hoeveel arbeidsmigranten zijn direct of indirect in dienst van TBV?
2. Waarom worden deze functies vervuld door arbeidsmigranten? Is dit omdat er te weinig aanbod is op onze eigen arbeidsmarkt, of omdat de arbeidskosten van arbeidsmigranten lager zijn dan van oorsprong hier gevestigde arbeiders?
3. Welke inspanningen zijn/worden er verricht om één of meerdere van de 118 personen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of werkloze Vlaardingers – al dan niet met een re-integratietraject –aan het werk te krijgen bij TBV, alvorens er is/wordt gekozen voor invulling van de arbeidsplaatsen door invoer van arbeidsmigranten uit lagelonenlanden?
4. Welke meerwaarde heeft de inhuur van arbeidsmigranten in de doelstelling van TBV om WSW-geïndiceerde arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen te re-integreren en in
arbeid te voorzien?
5. Wie is en neemt er verantwoordelijk voor de (tijdelijke)huisvesting en inburgering van deze buitenlandse arbeiders en hoe wordt hier in voorzien?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Ingrid Wijker
Raadslid SP Vlaardingen

U bent hier