h

Steile helling nabij Pelmolen gevaar voor fietsers

20 juli 2010

Steile helling nabij Pelmolen gevaar voor fietsers

Steile helling nabij De Pelmolen

Met de ophoging van het Sluisplein is er een enorm steile helling gemaakt in de Westhavenkade ter hoogte van de kruising met de Galgkade en de Deltabrug. Onderaan de helling bevindt zich een zeer hoge verkeersdrempel. Deze kruising vormt voor fietsers de belangrijkste ontsluitingsweg van een gebied waar relatief veel ouderen wonen. De verkeerssituatie is dermate onveilig dat er sinds de oplevering diverse fietsers ten val zijn gekomen en vervolgens in het ziekenhuis behandeld moesten worden. De SP-fractie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de fietsers en hebben het college om opheldering gevraagd.

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra wil weten waarom de helling zo overdreven steil is en er zo’n gevaarlijke drempel ligt. Hoekstra wil weten hoeveel fietsers er al gevallen zijn en wat de gemeente gaat doen om ongelukken te voorkomen: “Omwonenden zien momenteel regelmatig de ambulance voorrijden, dat mag niet de bedoeling zijn”.

----------

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 19 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over de steile helling nabij De Pelmolen.

Geachte burgemeester en wethouders,

Met de ophoging van het Sluisplein is er een enorm steile helling gemaakt in de Westhavenkade ter hoogte van de kruising met de Galgkade en de Deltabrug. Onderaan de helling bevindt zich een zeer hoge verkeersdrempel. Deze kruising vormt voor fietsers de belangrijkste ontsluitingsweg van een gebied waar relatief veel ouderen wonen. De verkeerssituatie is dermate onveilig dat er sinds de oplevering diverse fietsers ten val zijn gekomen en vervolgens in het ziekenhuis behandeld moesten worden. De leden van de SP-fractie maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van de fietsers en hebben hierover aan u enkele vragen:

1. Onderschrijft het college dat de huidige verkeerssituatie op de helling van de Westhavenkade ter hoogte van de kruising met de Galgkade/Deltabrug onvoldoende veilig is?
2. Hoeveel fietsers zijn sinds de oplevering op de helling ten val gekomen?
3. Waarom is de helling zo steil en waarom is er niet gekozen voor een iets langere maar daarmee minder steile overgang in het hoogteverschil?
4. Waarom zijn bij de voetgangersoversteek aan de westzijde van de Deltabrug op de middenberm tussen de autoweg en het fietspad geen trottoiropritten aangebracht, waardoor mindervaliden halverwege de oversteek het fietspad moeten betreden?
5. Is het college bereid om de verkeerssituatie aan te passen zodat deze minder gevaarlijk wordt? Zo ja, hoe en op welk termijn?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

Bijlage: Vier foto’s van de verkeerssituatie

U bent hier